Webbinarium

Tillsammans för en hållbar folkhögskola

För första gången någonsin samlades alla hållbarhetsnätverk inom folkhögskolans värld för en digital konferens. Lyssna till diskussioner, presentationer och panelsamtal från den digitala konferensen Tillsammans för en hållbar folkhögskola, här nedan.
Uppdaterad: 4 december 2020

Den 27 november 2020 bjöd FSO in till den digitala konferensen Tillsammans för en hållbar folkhögskola. Under dagen deltog ett 50-tal personer från 35 folkhögskolor, både aktiva medlemmar i hållbarhetsnätverken och personer som var nyfikna och ville veta mer och eventuellt samarbeta kring hållbarhet.

Dagen samordnades och modererades av Karin Jacobson och Lina Remnert på FSO.

Här kan du ta del av inspelningar från konferensen och annat material i efterhand.

Presentation av de olika hållbarhetsnätverken inom folkhögskolan följt av diskussion 

Folkbildning för omställning med Alex Fridunger, Klimatnätverket med Karin Ekström, Agenda 2030-fortbildarna med Vivi Båvner, Offensiv folkbildning med Lars Igeland.

OBS! Första sekunderna av inspelning har tyvärr fallit bort. Första personen som pratar är Alex Fridunger om nätverket folkbildning för omställning.

 

Mer information och kontaktuppgifter till de olika nätverken hittar du här.

 

Omställning på folkhögskola, utmaningar och framgångar - Holma folkhögskola 

Andreas Jonsson, rektor på Holma folkhögskola, berättar om skolans omställningsarbete. 

OBS! Första sekunderna av inspelning har tyvärr fallit bort. Första personen som pratar är Andreas Jonsson, rektor på Holma folkhögskola.

 

Ideologi och kursutbud för hållbarhet - Färnebo folkhögskola  

Anna-Karin Raphasha Björnberg samordnare/rektor på Färnebo folkhögskola berättar om skolans hållbarhetsarbete.

OBS! Första sekunderna av inspelning har tyvärr fallit bort. Första personen som pratar är Anna-Karin Raphasha Björnberg samordnare/rektor på Färnebo folkhögskola.

  

Agenda 2030 på schemat och deltagarnas Miljögrupp - Birkagårdens folkhögskola

Karin Ekstrand, studievägledare och Bianca Rencoret, folkhögskoledeltagare berättar om Birkagårdens folkhögskolas hållbarhetsarbete ur olika perspektiv.

 

Kontaktuppgifter till Bianca Rencoret (mejl). 

Följ Miljörådet på Birkagårdens folkhögskola på Instagram.

 

Hur gör vi en hållbarhetsfestival? - Hola folkhögskola 

Monika Sundström, lärare på Hola folkhögskola, berättar om folkhögskolans arbete med en hållbarhetsfestival.

 

 

Hur går vi vidare? - Tillsammans, som skola och som individ! 

Paneldiskussion mellan representanter för hållbarhetsnätverken; Folkbildning för omställning med Alex Fridunger, Klimatnätverket med Karin Ekström, Agenda 2030-fortbildarna med Vivi Båvner, Offensiv folkbildning med Lars Igeland.