Fortbildning

SchoolSoft för nya rektorer

Sveriges folkhögskolor bjuder in dig som ny rektor på folkhögskola till en fortbildningsdag i det skoladministrativa systemet SchoolSoft.
Uppdaterad: 17 februari 2022

Innehåll

Deltagare skall efter genomgången kurs ha bättre förståelse för:

  • flödet i SchoolSoft (årshjul)
  • viktiga processer i SchoolSoft
  • överblick över data i SchoolSoft
  • hur personuppgifter bör hanteras och hur hanteringen bör kommuniceras
  • hur folkhögskolorna bör förhålla sig till arkivering och hantering av behörighetsintyg
  • delegering och ansvar

Kostnad

300 kronor per person, inkluderar fika och lunch.

Kontakt

Vid frågor kontakta Pär Wallin, par.wallin@sverigesfolkhogskolor.se.