Kongress 17-18 apr

RIOs kongress 2023

Välkomna till RIOs kongress den 17-18 april 2023! Varje rörelsefolkhögskola har rätt att utse två ombud. Ytterligare deltagare är välkomna i mån av plats.
Uppdaterad: 21 december 2022

Om kongressen

Målgrupp:

Rektorer, Ordförande

Tid:

Den 17-18 april 2023

Plats:

Clarion Hotel Malmö Live

Anmälan:

Inbjudan har skickats till alla rörelsefolkhögskolor, med länk till anmälan.

Anmälan av ombud

Varje skola har rätt att utse två ombud. Ytterligare deltagare är välkomna i mån av plats. Inbjudan har skickats till alla rörelsefolkhögskolor, med länk till anmälan. Sista dag för anmälan är den 1 mars 2023.

Ramtider

Ramtider för kongressen

17 april

9:30 Registrering och kaffe
10:30 Kongressen öppnas av RIOs ordförande Stefan Attefall
17:30 Kongressförhandlingarna avslutas för dagen
19:30 Kongressmiddag med underhållning

18 april

9:00 Kongressförhandlingarna återupptas
15:00 Kongressen avslutas

Detaljerat program, föredragningslista och kongresshandlingar skickas ut senast 17 mars till alla ombud.

Motioner till kongressen

Motioner ska skickas till rio@sverigesfolkhogskolor.se senast den 17 februari 2023.

Logi

Kongressombuden bokar och betalar logi själva. Konferensanläggningen och hotellet ligger ca 450 meter från Malmö Centralstation. RIO har preliminärbokat 200 rum på Malmö Live varav de flesta är enkelrum, men det finns även några tvåbäddsrum. De 200 rummen är bokade fram till 17 januari. Därefter kommer kvarvarande rum succesivt kunna bokas av andra.

Bokningen sker genom att mejla eller ringa Malmö Liv book@clarionlive.se alt 040 – 20 75 00. Ange koden 2107GR045357.

Kontakt

Vid frågor angående kongressens innehåll, program, föredragningslista mm, kontakta RIOs generalsekreterare Olle Westberg, 0708-164 145 eller olle.westberg@sverigesfolkhogskolor.se.

Vid frågor angående det praktiska på kongressen, kontakta Henrik Ludvigsson, henrik.ludvigsson@sverigesfolkhogskolor.se eller Ambika Hansell Ek, ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se.

Arrangör

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO