Webbinarium

Nationellt erfarenhetsseminarium: svenska som andraspråk

Den 2 maj 2023 arrangerade Sveriges folkhögskolor ett webbinarium kring hur vi kan möta deltagare som har svenska som andraspråk på bästa sätt för att de ska lyckas med sina studier. Monica Lindvall och Johanna Eriksson från Stockholms universitet höll i föreläsningar och workshops kring hur man kan förhålla sig till deltagare med svenska som andraspråk.
Uppdaterad: 31 maj 2023

Detta webbinarium riktade sig till SVA-lärare och ämneslärare främst på Allmän kurs, men all personal på folkhögskola var välkommen att anmäla sig och ta del av innehållet. 

Material från dagen

Presentation - flerspråkiga elevers lärande (pdf, 2MB, nytt fönster).

Mentimeter - detta tar jag med mig från dagen (pdf, 3kB, nytt fönster).

Medverkande

Monica Lindvall och Johanna Eriksson från Stockholms universitet, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, gav en introduktion till hur man i ämnesundervisningen kan förhålla sig till deltagare med svenska som andraspråk.

Länkar

Nedan kan ni ta del av bra länkar inom ämnet:

Om Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA)

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?

Hur arbetar jag med SKUA för nyanlända elever?

Vidare läsning om SKUA i olika ämnen

Hur arbetar jag med SKUA i matematikundervisningen?

Var kan jag läsa mer om SKUA i SO- och NO-undervisningen?

Hur arbetar jag med SKUA i praktiskt inriktade ämnen?

Språk- och yrkesintegrerande undervisning, framför allt presentation 2, 3 och 4

Övrigt

Vad innebär språkinlärarstrategier? Både Ainas och Marias filmer är väl värda att se, beroende på vad lärarna undervisar i.

Vad innebär andraspråksperspektiv?

Resurser för att stötta implementeringen av kursplanen i svenska som andraspråk i Lgr22 framförallt samtalsunderlaget med didaktiskt fokus för stöd i samtal kring vad ett andraspråksperspektiv innebär.

Kontakt

Vid frågor kontakta Annica Wallenborg, annica.wallenborg@sverigesfolkhogskolor.se.