Webbinarium

Lansering av metodbanken Jag-vi-världen

Det Arvsfondsfinansierade projektet Min story - vår Agenda har under 1,5 år utvecklat metoden Jag-vi-världen. Den 1 mars 2023 lanserades en helt ny metodbank.
Uppdaterad: 27 april 2023

Se Webbinariet i efterhand:

 

Tillsammans med deltagare som läser folkhögskolans Allmänna kurs har vi utvecklat en metod som heter Jag-Vi-Världen. Metoden har som syfte att väcka engagemang och tro på förändring hos deltagarna och koppla deltagares egna berättelser, erfarenheter och engagemang till de globala målen. 

Arbetet att utveckla Jag-vi-världen har genomförts genom ett samskapande mellan pedagoger och deltagare från sju olika folkhögskolor och har resulterat i en mängd övningar, workshops och lektionsupplägg. Vi har under 1,5 år utforskat olika sätt att berätta och äga sin egen historia för att skapa nya vägar till engagemang; stora som små, enskilda och gemensamma.

Vårt resultat har vi samlat i en metodbank där alla som är intresserade av metoder kring engagemang och de globala målen kan inspireras och hitta lektionsupplägg att ta med sig till sin egen skola. Utöver lektionsmaterial och övningar innehåller metodbanken både deltagar- och pedagogberättelser samt material om hur man kan arbeta normkritiskt i klassrummet för att ge över makten till deltagarna, något som varit centralt i Min story - vår agenda.

Under webbinariet kommer vi att gå igenom metodbanken och dess olika användningsområden.

Program

Inledning

Projektledare Elin Bonnier och metodutvecklare Nelly Bachner

Presentation av metodbanken 

Elin och Nelly går igenom metodbankens upplägg och hur man kan arbeta med Jag-vi-världenmetoden

Vad händer sen?

Samtal med Karin Karlsson, verksamhetschef på FSO och Lina Remnert, internationell samordnare på FSO om projektets fortlevnad och Sveriges folkhögskolors arbete med Agenda 2030. 

Medskapandeprocesser och berättande som metod

Samtal med forskare Bo Helsing och en pedagog från projektet

Läs projektets blogg här.

Följ projektet på Instagram här.

Vid frågor om webbinariet eller Min story - vår agenda kontakta Elin Bonnier