Konferens

Kvalitetskonferens – så skapar vi pedagogisk kvalitet

Kom för att samtala om kvalitetsfrågor med andra skolledare, linjeansvariga, verksamhetsutvecklare eller andra som jobbar med kvalitetsfrågor! Temat är hörnstenen pedagogik och vi utgår från frågan Hur skapar vi förutsättningar för god pedagogisk kvalitet?
Uppdaterad: 15 november 2023

Program

 

Torsdagen den 30 november

Kaffe och smörgås serveras fram till kl 10

10.00 Välkomna!

Gemensam inledning i Månsalen

10.45 Kvalitetskultur – Hur rustar vi oss för framtiden?

Föreläsning med Åsa Rönnbäck, PhD, organisationsforskare och konsult. Åsa hälsar:

"I dag leds många verksamheter i hög grad genom struktur och detaljstyrning, inte genom de faktorer som forskningen visar driver motivation hos medarbetarna. Konsekvensen av detta blir att medarbetarna följer givna instruktioner och förlorar sitt engagemang och fokus på dem verksamheten är till för. Kvalitetsarbetet i de här verksamheterna bidrar starkt med struktur men resulterar paradoxalt nog inte i ökad nytta för dem verksamheten är till för, utan enbart intern effektivitet. Med utmaningar som organisationer står inför idag och i framtiden ställer det krav på att leda på ett sätt där fokus ligger på kultur och människorna i verksamheten. Vad får det för konsekvenser för kvalitetsarbetet?

Under föreläsningen kommer aktuell forskning att presenteras om hur vi behöver leda och organisera våra verksamheter. Vi kommer att få ta del av ett systematiskt sätt att utveckla vår kultur med utgångspunkt i konkreta beteenden på vår egen arbetsplats."

12.30 Lunch

Valbara seminarier

Du deltar vid två av tre valbara seminarier. Möjlighet till aktivt val skickades ut via mejl den 15 november till anmälda konferensdeltagare.

  1. Kursplaner i alla kurser – På vilket sätt kan kursplanen hjälpa oss att beskriva vår särart och behålla vår frihet?
  2. Bildning utifrån teman på allmän kurs – Hur kan ämnesöverskidande undervisning säkra en bredd av ämnen på allmän kurs?
  3. Demokrati – Vem har makt att påverka i klassrummet?

13.30 Seminariepass 1

14.45 Fika

15.15 Seminariepass 2

16.30 Avslut

Vi avslutar gemensamt och förbereder oss inför fredagens diskussionspass.

18.00 Gemensam middag

 

Fredagen den 1 december

8.30 Reflektion och uppstart

Vi samlas och reflekterar över gårdagen.

9.00 Demokrati – Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för stärkt medie- och informationskunnighet (MIK) i Sverige?

Martina Wagner berättar om Statens medieråds MIK-uppdrag och det pågående nationella arbetet.

10.00 Paus

10.15 Diskussionpass

Vi använder metoden Open space (öppnas i ny flik).

Temat är pedagogisk kvalitet och diskussionerna förs utifrån frågor/dilemman som formulerats under konferensen. 

12.15 Lunch 

13.15 Att dokumentera sitt kvalitetsarbete – Hur fångar man verkligheten och gör den rättvis i text? 

Karin Karlsson, verksamhetschef på Folkhögskolornas serviceorganisation, leder ett pass om hur man kan dokumentera sitt kvalitetsarbete.

14.30 Gemensamt avslut

14.45 Fika

 

Kostnad

Konferensen kostar 1 850 kronor.

Boende

Boende bokas av konferensdeltagarna själva. Här följer två tips:

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Dubbelrum för 1 100 kronor per natt. Boka via konferens@svfkonferens.se och meddela att ni ska på Kvalitetskonferensen.

Ericsson City Hotell Jönköping

Enkelrum för 1 099 kronor per natt. Boka via malte@gcch.se och meddela att ni ska på Kvalitetskonferensen.

Kontakt

Jonna Hamlin Müntzing, jonna.hamlin@sverigesfolkhogskolor.se

Jonna Hamlin Müntzing, samordnare för konferensen, skickar en hälsning till dig som jobbar med ledning, kvalitet eller utveckling på folkhögskola. Filmen är 23 sekunder.