Kurs 6-20 mar

Introduktionskurs för nya rektorer och biträdande rektorer 2024

Vad innebär folkhögskoleuppdraget och vad är Folkbildningsbildningsrådet, Folkhögskolornas serviceorganisation och folkhögskolornas intresseorganisationer RIO och OFI? Kom på en introduktionskurs och träffa nya kollegor, diskutera aktuella frågor och skapa nätverk för din nya yrkesroll.
Uppdaterad: 28 februari 2024

Detaljerad information

Målgrupp:

Bitr. Rektorer, Rektorer

Tid:

Tre tillfällen under perioden 6-20 mars 2024.

Plats:

Två digitala tillfällen och en fysisk träff i Stockholm.

Anmäl dig här

Agenda för kursen

Du ingår i en mindre arbetsgrupp som håller ihop under hela utbildningen. Ni får aktuellt material med frågeställningar inför varje tillfälle.

Distansträff 6 mars kl 14-16

Vid det här tillfället tar vi avstamp i folkhögskolans förvaltningsmodell och  presenterar verksamheterna för Folkbildningsrådet och Folkhögskolornas serviceorganisation. Du kommer också att få lära känna den mindre arbetsgrupp du tillhör både genom presentationsrunda och diskussionfrågor.

Inför det första tillfället vill vi att du förbereder dig genom att:

- läsa kapitel 2 (sid 8-12) i Stadsbidrag till folkhögskolor 2024

- bekanta dig med Folkbildningsrådets webbplats för dig som jobbar på folkhögskola

- bekanta dig med Folkhögskolornas serviceorganisations webbplats för dig som ny skolledare

- titta på filmen (16 min) om folkbildning i allmänhet och Folkbildningsrådets uppdrag och organisation i synnerhet

- titta på filmen (34 min) om statsbidraget till folkhögskolorna

Gå direkt till distansträffen i Zoom ->

 

Konferensdagar den 13 och 14 mars, Clarion Hotel Stockholm på ringvägen 98

Under två dagar varvas informationsinhämtning och diskussionstillfällen.

Onsdag 13 mars

10.00-12.00 Vad kännetecknar folkhögskolan? 
Inledning av Mats Bernerstedt, tf generaldirektör för Folkbildningsrådet, och gruppsamtal med utgångspunkt i Fyra hörnstenar för bildning.

12.00-13.00 Lunch 

13.00-16.45 Fördjupande samtal om rektorsuppdraget och arbete i tre roterande grupper.

- Uppföljning och rapportering av folkhögskolans verksamhet med Ingela Johansson, Johanna Winbladh och Gabriel Kasto

- Folkhögskolans styrning – förordning och villkor med Jan Jonsson, Amanda Zabielski och Joel Sverker

- Folkhögskolans särart och kursverksamhet med Karin Gustavsson och Madlene Roth

16.45-17.00 Avslut med avrundning och en blick fram mot kvällens aktiviteter samt morgondagens upplägg.

 

18.30-21.00 Kvällsmingel på Folkbildningsrådets kansli med enklare förtäring och dryck till självkostnadspris. Kansliet ligger på Ringgatan 100, dvs huset
bredvid Clarion Hotel. Intresseanmälan tas upp under dagen.

 

Torsdag 14 mars

9.00-9.40   Reflektioner utifrån gårdagens innehåll och samtal

9.40-10.00 Paus och kaffe

10.00-12.00 Fördjupande samtal om rektorsuppdraget och arbete i tre roterande grupper.

- SchoolSoft – Vad behöver en skolledare veta? med Pär Wallin

- Intyg/behörigheter/omdömessättning tillgängligt stöd och material med Sandra Löfstedt

- Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken med Karin Karlsson och
Jonna Hamlin

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.30 Det tredje och sista passet med fördjupande samtal.

13.30 Paus och hämtning av kaffe

13.45-15.00 Gruppsamtal utifrån case och möjlighet att ta en kaffe.

15.00-15.30 Avslutande summering och reflektion i helgrupp samt info om den kommande digitala träffen.

 

Distansträff 20 mars kl 14-16

När är vi starkare tillsammans?

Intresseorganisationerna RIO och OFI berättar om vad de gör för att påverka villkoren för folkhögskolorna och hur de kan vara ett stöd för dig som skolledare. Vi kommer ha ett särskilt fokus på det stöd du kan få som skolledare och vilka fortbildningsinsatser som görs. 

Gå direkt till distansträffen i zoom ->

Kostnad

Kostnaden för introduktionskursen är 2 400 kronor som faktureras av Folkbildningsrådet i april 2024.

Deltagarna står själva för resa och eventuell logi.

Arrangörer

Folkbildningsrådet med Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO), Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI).

Kontakt

Har du frågor om kursens innehåll eller upplägg? Kontakta Jan Jonsson på Folkbildningsrådet: jan.jonsson@folkbildningsradet.se