Fortbildning

Introduktionskurs för nya rektorer och biträdande rektorer 2022

Folkbildningsrådet och Sveriges folkhögskolor bjuder in till en introduktionskurs för nya rektorer och biträdande rektorer 2022.
Uppdaterad: 18 januari 2022

Folkbildningsrådet arrangerar årligen tillsammans med Sveriges folkhögskolor en introduktionskurs för nya rektorer och biträdande rektorer.

I vanliga fall brukar kursen ges som en tvådagarsutbildning på plats i Stockholm men på grund av pågående pandemi kommer upplägget 2022 genomföras helt på distans.

Kursens mål är att ge en gedigen introduktion till folkhögskoleuppdraget samt presentera Folkbildningsrådets och Sveriges folkhögskolors organisation, uppdrag och verksamhet. Kursen kommer också att ge goda möjligheter till att träffa nya kollegor, diskutera aktuella frågor samt skapa nätverk.

Årets kurs kommer att delas upp i tre block vid tre olika tillfällen:

Kurstillfälle 1: kl 9.00-12.00 tisdag den 25 januari 
Kurstillfälle 2: kl 9.00-12.00 tisdag den 1 februari
Kurstillfälle 3: kl 9.00-12.00 torsdag den 10 februari

Under varje kurstillfälle kommer nya teman att behandlas. Inför kurstillfällena kommer aktuellt material och frågeställningar distribueras till deltagarna – materialet kommer att vara både skriftligt och förinspelat. Utifrån inkomna anmälningar kommer vi att skapa mindre arbetsgrupper som håller ihop under hela utbildningen och som även kommer att ha viss kontakt – och utföra visst arbete - mellan träffarna.

Anmälan senast den 7 januari. Folkbildningsrådet bjuder in och hanterar anmälan.

Vid frågor, kontakta Folkbildningsrådet på info@folkbildningsradet.se.

Välkomna!