Webbinarium

Hur ser unga på folkhögskolan i dag?

Ungdomsbarometern föreläser i detta webbinarium om ungdomars syn på utbildning, med särskilt fokus på folkhögskola. Ungdomsbarometern undersöker årligen ungas framtidsval och här får vi höra hur Generation Z ser på framtiden.
Uppdaterad: 9 februari 2023

 

Unga ser mörkt på samtiden och framtiden – samhället är på väg åt fel håll och färre ser möjlighet att påverka sitt liv.

Folkhögskolan är okänd för de flesta unga idag och tendensen är att allt färre unga känner till utbildningsformen.

Nästan varannan ung person (45 procent) ser samhällets framtid som mörk och 53 procent tror att deras generation kommer att få det sämre än tidigare generationer. Trots detta ser tre av fyra ljust på sin egen framtid.

Samtidigt upplever för första gången en majoritet (55 procent) av unga att samhället är på väg åt fel håll och färre anser att de har möjlighet att påverka sitt liv. Oron innebär bland annat att familj och vänner blivit viktigare, ändå sjunker vikten av att i framtiden hitta den rätte och skaffa barn.

Det visar en rapport från Ungdomsbarometern med svar från 16 000 unga mellan 15-24 år.

Ladda ner Ungdomsbarometerns rapport Generationsrapporten 2023 – Generation Z (pdf)

Läs mer om Ungdomsbarometern på Ungdomsbarometern.se (nytt fönster).