Webbinarium

Höstmöte OFI/Fhf

Välkommen till ett gemensamt digitalt Höstmöte för medlemmar i OFI och Fhf. Dagen inleds med separata beslutsmöten för respektive organisation, för att sedan ha ett gemensamt program med intressanta föreläsare och diskussioner.
Uppdaterad: 8 november 2021

Inbjudan med program och länkar till de digitala mötena skickas till alla medlemmar.

Program

09.00
OFI enskilt medlemsmöte med beslutsfrågor.
Fhf enskilt medlemsmöte med beslutsfrågor.

10.00
Varmt välkomna till det gemensamma Höstmötet!

Digital incheckning och fika. Thomas Nilsson, ordförande för OFI och Peter Högberg, ordförande för Fhf inleder med att presentera aktuella folkhögskolefrågor. 

10.30
Louise Bringselius, fil doktor och docent i organisation och ledning vid Lunds universitet om Tillitsbaserad styrning och tillitsbaserat ledarskap inklusive frågestund.

11.30
​​Paus​

11.45
Samtal i grupper utifrån föreläsningen med återkoppling i stormöte.

12.15
​​Lunch​

13.00
Pär Lager, Styrelseledamot i bl.a. Berghs school of Business och pol.sak på UD om Kompetensutveckling i lärande organisationer inklusive frågestund.

14.00
​​Paus​

14.15
Samtal i grupper utifrån föreläsningen.

14.45
Avslut på konferensen med kommentarer från Thomas och Peter.

Arrangör

Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor - Fhf
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation - OFI