"Folkhögskolan - en sammanhållen utbildningsform"

Temat för Folkhögskoleforum 2023 är "Folkhögskolan - en sammanhållen utbildningsform". Vad är det som gör att folkhögskolan ses som en sammanhållen utbildningsform? Vad är det som förenar oss? Svaret är sannolikt inte ett utan flera.
Uppdaterad: 8 september 2023

Den svenska folkhögskolan har med sin långa historia utvecklats i samspel med samhällets utveckling. Folkhögskolans bakgrund med samhällsengagemang och som en del i det svenska civilsamhället visar att folkhögskolan bidragit till att utveckla och förbättra samhället. Folkhögskolan har bidragit till att lyfta frågor om människa, individ, samhället och demokrati.

Mångfalden förenar

Folkhögskolan definieras idag som en egen utbildningsform inom svensk utbildningssektor. En sammanhållen utbildningsform.

Folkhögskolorna med sitt synsätt på individ, demokrati, bildning och kunskap har bidragit till att stärka individer i deras fortsatta livsresa till studier och jobb. Det som förenar består också i mångfalden av huvudmän, kursutbud, deltagare, möten och inriktningar.

Folkhögskolan ifrågasätts

Frågan om vad det sammanhållna består av är också viktig för folkhögskolans förnyelse och innovationskraft. Historiskt har folkhögskolan gång på gång visat sin förmåga att möta samtidens utmaningar och värna om unga vuxnas möjlighet att utvecklas som person och att skapa möjligheter för sin framtid.

Idag ser vi att den möjligheten ibland ifrågasätts av den nationella politiken.

Tillsammans blir vi klokare

Under årets Folkhögskoleforum vill vi lyfta frågor om vår omvärld, samtid och framtid. Vi utforskar vad sammanhållen betyder i dagens sammanhang.

Vad behöver vi för att fortsätta stärka utbildningsformen och främja en hållbar utveckling? Vilka framtidsfrågor ser vi som relevanta redan idag och vilken typ av kunskap behöver vi för att sätta morgondagens agenda?

Tillsammans blir vi klokare.

 

Tillbaka till Folkhögskoleforum 2023.