Webbinarium

Hur skapar vi ett stöttande lärarlag som klarar utmanande situationer?

I klassrummet ryms deltagare med olika erfarenheter och åsikter. Lärarens roll och stödet hen får från sina kollegor är viktigt för att möta konflikter och diskriminering som det kan leda till. Hur kan lärare och rektorer se till att stärka sitt eget lärarlag när man samtidigt själv påverkas av samhällsdebatter, fördomar och rädslor?
Uppdaterad: 25 januari 2024

Välkommen till en digital halvdagsworkshop där vi fördjupar oss i hur vi kan bygga ett kollegialt stöd som bidrar till lärare som är trygga både i sitt arbetslag och i att vara ett bra stöd till deltagarna när utmanande situationer uppstår. 

Till vår hjälp kommer vi att ha Hanna Wallensteen, legitimerad psykolog och föreläsare. Hanna har föreläst i över 20 år om frågor som rör normer, rasism, likabehandling och minoritetsstress. Hon har bred erfarenhet av individuella samtal med människor i kris och svåra situationer från olika sammanhang såsom skola, socialtjänst, psykiatri och fristående organisationer. 

Hanna utgår ifrån socialpsykologiska teorier och belyser hur normer, stereotyper och grupprocesser kan samverka och skapa inkludering respektive utanförskap.

Hanna kommer att vara med hela förmiddagen och lyfta frågor som:

  • Hur möter och bemöter vi det som vi uppfattar som annorlunda?
  • Hur kommer det sig att vissa påstår att vi har problem med rasism på arbetsplatsen när andra aldrig märkt av något sådant?
  • Vad får stereotypa förväntningar och fördomar om vår bakgrund för konsekvenser för våra prestationer och vår hälsa?
  • Hur skapar vi miljöer där alla känner att de kan vara sig själva och nå sin fulla potential?

 

Öppet diskussionsrum 13-14

Efter webbinariet erbjuder vi ett öppet diskussionsrum klockan 13-14 för de som vill fortsätta samtalet. Detta är inte en del av webbinariet utan en möjlighet för de som vill diskutera vidare.

Bakgrund

Den 31 oktober anordnade Sveriges folkhögskolor heldagskonferensen Världen i klassrummet där vi fokuserade på situationer som kan uppstå i ett klassrum på folkhögskola när deltagarna har olika erfarenheter och åsikter. Deltog gjorde ett 30-tal lärare från tio olika skolor.

Flera deltagare under konferensen påpekade vikten av det kollegiala stödet för att kunna hantera svåra situationer i klassrummet och att det var något som de önskade arbeta vidare kring vid ett senare tillfälle. Detta webbinarium är en fristående fortsättning på Världen i klassrummet.

”Jag tar med mig att vi inte är ensamma. Alla skolor har problem och därför är det viktigt att nätverka och veta hur andra skolor gör. Jag har också tagit med mig nya termer och begrepp att våga använda.”

- En lärare som deltog på Världen i klassrummet den 31 oktober

 

Kontakt

Lina Remnert, lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se