Utbildning

Digital baskurs i folkhögskolans behörighetsmodell

Välkommen till denna digitala baskurs i folkhögskolans behörighetsmodell.
Uppdaterad: 22 mars 2023

Denna kurs vänder sig främst till dig som är ny studie- och yrkesvägledare på folkhögskola. Men innehållet är relevant även för ledning, administratörer och annan personal på folkhögskola som kommer i kontakt med behörighetsfrågor.

För dig som inte jobbar på folkhögskola rekommenderar vi att du i stället tar del av utbildningen Folkhögskola – vad är det?.

Upplägg

Utbildningen består av 11 filmer indelade i fem delar. Filmerna är cirka 5–10 minuter långa.

Om du vill kan du titta på filmerna i en spellista på Youtube i stället.

Frågedokument

Till fyra av filmerna finns dokument med frågor att ladda ner och fundera över eller diskutera tillsammans med kollegor.

Intro

 

Del 1: Omfattningskravet

I denna första del går vi igenom ett av två delkrav för grundläggande behörighet enligt folkhögskolans modell. Nämligen omfattningskravet.

Observera att kravet för att kunna tillgodoräkna arbetslivserfarenhet har ändrats sedan filmen spelades in. Nu behövs minst två års arbete för tillgodoräknande av ett år på Allmän kurs.

 

Frågor och svar om omfattningskravet

Ladda ner frågor om omfattningskravet (pdf, nytt fönster). Diskutera med en kollega eller fundera själv innan du kollar på filmen nedan, där frågorna besvaras.

 

Del 2: Innehållskravet

I denna del går vi igenom vilka ämneskurser som krävs för den grundläggande behörigheten enligt folkhögskolans modell.

I denna film refereras till dokumentet "Kurser som kan ersätta folkhögskolans innehållskrav för grundläggande behörighet". Ladda ner dokumetet här.

 

Frågor och svar om innehållskravet

Ladda ner frågor om innehållskravet (PDF). Diskutera med en kollega eller fundera själv innan du kollar på filmen nedan, där frågorna besvaras.

I denna film visas en lista över när en deltagare kan läsa in behörigheter i enstaka ämnen på folkhögskola. Ladda ner dokumentet här.

 

Tänk på! Omfattningskravet och innehållskravet

I denna film informerar vi om några extra saker som är viktiga att tänka på när det kommer till omfattningskravet och innehållskravet.

 

Del 3: Studieomdömet

I denna del går vi igenom studieomdömet, som deltagare som gått ett år på Allmän kurs på folkhögskola ska få.

 

Frågor och svar om studieomdömet

Ladda ner frågor om studieomdömet (PDF). Diskutera med en kollega eller fundera själv innan du kollar på filmen nedan, där frågorna besvaras.

I denna film berättar vi om att det är viktigt att skilja på att sätta, informera om och utfärda ett studieomdöme. Ladda ner dokument med förklaringen här.

 

Del 4: Urval

Hur fungerar det för en person som fått grundläggande behörighet på Allmän kurs, när hen sedan vill vidare till högre studier? Här går vi igenom hur urvalet går till vid ansökan till högskola/universitet, yrkeshögskola och folkhögskolans egna eftergymnasiala kurser.

 

Frågor och svar om urval

Ladda ner frågor om urval (PDF). Diskutera med en kollega eller fundera själv innan du kollar på filmen nedan, där frågorna besvaras.

I denna film refererar vi till ett verktyg på UHR:s webbplats där det går att söka efter statistik om hur många med studieomdöme från folkhögskolan som kommer in på högskola/universitet. Kolla in den webbplatsen här: https://statistik.uhr.se

 

Del 5: Intyg och utländska betyg

Här går vi igenom olika typer av intyg en deltagare på folkhögskola kan få. Vi ger också tips på hur du kan översätta utländska betyg in i folkhögskolans modell. 

Det material som referas till i filmen finns att hitta på sverigesfolkhogskolor.se/syv.