Webbinarium

Det professionella samtalet - vad innebär det?

Under hösten anordnas tre webbinarier för dig som arbetar med frågor kring studievägledning, behörighetsmodellen och studieplanering på folkhögskola. Detta är det första tillfället.
Uppdaterad: 25 januari 2022

Det professionella samtalet - vad innebär det? Och hur kan jag fortsätta utveckla mitt samtal i mötet med andra i arbetet på folkhögskola?

Med Aino Collmar

En inspirationsföreläsning kring lösningsbyggande tankesätt, samtalsmetodikens grunder samt bemötande, empati och makt. 

Aino Collmar MS Edu. Universitetsadjunkt undervisar vid Stockholm Universitet i samtalsmetodik i  den fristående kursen Professionella samtal I och inom Studie-och yrkesvägledarprogrammet.

Aino har ett förflutet som vägledare, projektledare och chef och delar med sig av sin erfarenhet av samtal i olika kontexter i föreläsningen.