Webbinarium

Erfarenhetsutbyte om Erasmus+ ackreditering

Genom Erasmus+ kan folkhögskolor ansöka om långsiktig finansiering av internationella projekt. Den 12 maj anordnades ett webbinarium både för de som redan fått ackreditering och för de som är nyfikna på att söka. Presentationer från webbinariet finns längst ner.
Uppdaterad: 15 maj 2023

Under mötet fick vi både ta del av pågående projekt och utbyta idéer inför kommande projekt. 

  • Praktisk information och frågestund med Carina Johansson, UHR
  • Exempel och inspiration från skolor som fått ackreditering

- Eva Ripa Torstenson, Skeppsholmens folkhögskola: resan från förberedande besök, projektet New Insight till ackreditering.

- Mirabel Joshi, Röda korsets folkhögskola: erfarenheter av att vara Erasmussamordnare och genomföra gruppmobilitet.

- Annika Paulsson Kihlstrand, Dalslands folkhögskola: arbetet med en internationaliseringsprocess.

  • Diskussion i grupper: 
    - Erfarenhetsutbyte för de skolor som fått ackreditering.
    - Idéutbyte för skolor som vill söka ackreditering i höst. 

Om Erasmusackreditering för långsiktig utveckling

Syftet med ackrediteringen är att övergå från enskilda projekt till mer mångårig och strategisk planering för kompetenshöjande verksamhet genom internationella utbyten. Tanken är att utbytena och kompetensutvecklingen ska vara integrerade, och en återkommande del av skolans internationaliseringsverksamhet. 

Presentationer

UHR, Carina Johansson

Skeppsholmens folkhögskola, Eva Ripa Torstensson 

Röda korsets folkhögskola, Mirabel Joshi