Forskarskola för folkhögskolans lärare

Forskarskolan är en del av regeringens satsning på att utveckla den vetenskapliga grunden för undervisning på landets folkhögskolor. Den bygger på ett samarbete mellan Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Jönköping University.
Uppdaterad: 4 maj 2023

Forskarskolan för folkhögskolans lärare startade 2021 och är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Jönköping University. På forskarskolan finns det tolv platser och forskningen bedrivs på halvtid, resterande tid har läraren kvar i sin tjänst som lärare på folkhögskola.

Tanken är att lärarna ska forska om sin egen undervisning och att den kunskap som skapas ska föras tillbaka till folkhögskolorna. En form av kompetenshöjning vilket kan bidra till att stärka folkhögskollärarna och öka yrkets status.

– Det är den första forskarskolan i sitt slag. Folkhögskollärare har varit en eftersatt grupp, säger Johan Söderman, professor i pedagogik och ansvarig för Göteborgs universitets medverkan i forskarskolan.

Forskarstudenterna 2021-2025

Anna Angantyr, Glokala folkhögskolan
Att bli normmedveten, hur görs det?

Andreas Ruschkowski, Hagabergs folkhögskola
Lärares tillämpning av och förutsättningar för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i folkhögskolan, med fritidsledarutbildningen i fokus.

Mats Tängermark, Hyllie Parks folkhögskola
Utlandsfödda vuxnas lärande på folkhögskola.

Richard Lindberg, June folkhögskola
Hur hittar en folkhögskollärare sin identitet?

Therese Uppman, June folkhögskola
Sambandet mellan flerspråkiga deltagares användning av sitt förstaspråk och inlärningen av engelska och svenska som andraspråk.

Mirjana Westermark, Sankta Maria folkhögskola
Ökad kunskap om folkbildningens roll mot bakgrund av den ökade graden av myndighetskontroll.

Gustav Fridolin, Stadsmissionens folkhögskola
Hur förändrar undervisning i allmän kurs på folkhögskola deltagares uppfattning om social status, och kan en sådan förändring påverkan framtidsval och –utsikter?

Tova Björkquist, Södra Stockholms folkhögskola
Samtidskonst i folkhögskolan - samtidskonst som bildningsdidaktik och bildningspraktik.

Samuel Raoufi-Kvist, Södra Vätterbygdens folkhögskola
Subjektskapande processer bland folkhögskolans deltagare.

Jenny Viklund, Umeå folkhögskola
Hur förhåller sig lärare på allmän kurs på gymnasienivå till motsvarandebegreppet?

Anna Qwarnström, Vimmerby folkhögskola
Literacypraktiker på folkhögskolan – ett tvåspråkighetsperspektiv.

Jessica Elgborn, Göteborgs folkhögskola
Läsning och bildningsideal på folkhögskolans allmänna kurs.

Mer information

Mer information hos Linköpings universitet >

Mer information hos Jönköpings University >

Mer information hos Göteborgs universitet >

Läs artikel på Folkbildningsrådets webbplats >