Coronapandemin - viktiga länkar

Med anledning av Coronapandemin har vi samlat viktiga länkar till relevanta aktörer, som kan vara av vikt för folkhögskolornas verksamhet.
Uppdaterad: 28 juni 2021

Krisinformation.se

• Krisinformation.se - Coronapandemin, detta gäller just nu: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

• Krisinformation.se - nationella råd kring pandemin:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/nationella-rad

Informationsverige.se

• Informationsverige.se med informationsfilmer om testning av covid-19. Här finns både längre filmer på olika språk, inklusive lätt svenska, samt korta filmer som ni gärna får dela i sociala medier.
https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/om-nya-coronaviruset/filmer/filmer-svenska/

Information från Folkbildningsrådet

• Folkbildningsrådets webb med aktuell information för folkhögskolorna

Tips på verktyg vid distansundervisning

• Vår samlingssida med tips på verktyg och metoder för distansundervisning

Andra aktörer och myndigheter

Vi hänvisar till Folkbildningsrådet för ytterligare frågor om situationen vad gäller rekommendationer för folkhögskolornas verksamhet.