• Sök

Studie- och yrkesvägledning

Här samlar vi information inom studie- och yrkesvägledning, främst för alla som arbetar med studievägledning på folkhögskola.
Uppdaterad: 28 augusti 2018

SYV-konferens

Varje höst anordnas en nätverkskonferens för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning på folkhögskola. Vi träffas och utbyter erfarenheter, lyssnar på föreläsare och tar del av relevanta nyheter. Konferenserna arrangeras av ett nätverk med representanter från olika folkhögskolor och från FSO. Senaste konferensen var den 5-6 oktober 2017 och det programmet kan du ladda ner här. (pdf) Har du idéer eller frågor kring SYV-konferensen kontakta Sandra Löfstedt på FSO, sandra.lofstedt@folkhogskola.nu.

Facebookgrupp

Gå gärna med i Facebookgruppen SYV på folkhögskola för att ta del av aktuella diskussioner studievägledare emellan. En bra kanal för att få goda råd från kollegor på andra folkhögskolor.


Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådets webbplats finns Folkbildningsrådets styrdokument som rör behörighetsintygande och studieomdömessättning. 

Skolans ansvar vid avbrutna studier

Det är många som avbryter sina studier under terminens första veckor. Om ni har studerande som avbryter sina studier eller ändrar sin studieplan ska både ni som skola och den studerande meddela ändringen till CSN.

Förutom studieavbrott kan en ändring exempelvis vara ökad eller minskad studieomfattning eller ändrad längd på studieperioden.

För att undvika onödiga återkrav på grund av att en studerande fått för mycket studiemedel är det viktigt att ni rapporterar in till CSN så fort något inträffar.

Antagning av asylsökande

Efter att den nya gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli 2018, så har många folkhögskolor fått in ett ökat antal ansökningar från asylsökande ungdomar. Det är dock oklart vad som gäller kring antagning av dessa sökande.

Med tanke på det tillfälliga stoppet av ansökningar hos Migrationsverket, efter att två av domstolarna gjorde bedömningen att lagen inte går att tillämpa, så är det svåra beslut folkhögskolorna behöver handskas med just nu. Både folkhögskolor och allmänhet har många frågor kring asylsökande och utlandsfödda i stort.

Berörda myndigheter gör individuella bedömningar vilket gör att några tydliga svar är svåra att ge. Vi på Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, finns  som stöd och bollplank kring dessa frågor men det är varje enskild folkhögskola som beslutar kring sin egen antagning och på vilka grunder besluten tas.

Några sidor som kan vara till hjälp kring asylsökande/nyanlända finns här:

Migrationsverket - Nya gymnasielagen 1 juli till 30 september

Rådgivningsbyrån - Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

CSN - information för dig som är flykting eller god man till ensamkommande barn