• Sök

Studie- och yrkesvägledning

Här samlar vi information inom studie- och yrkesvägledning, främst för alla som arbetar med studievägledning på folkhögskola.
Uppdaterad: 14 maj 2018

SYV-konferens

Varje höst anordnas en nätverkskonferens för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning på folkhögskola. Vi träffas och utbyter erfarenheter, lyssnar på föreläsare och tar del av relevanta nyheter. Konferenserna arrangeras av ett nätverk med representanter från olika folkhögskolor och från FSO. Senaste konferensen var den 5-6 oktober 2017 och det programmet kan du ladda ner här. (pdf) Har du idéer eller frågor kring SYV-konferensen kontakta Sandra Löfstedt på FSO, sandra.lofstedt@folkhogskola.nu.

Facebookgrupp

Gå gärna med i Facebookgruppen SYV på folkhögskola för att ta del av aktuella diskussioner studievägledare emellan. En bra kanal för att få goda råd från kollegor på andra folkhögskolor.


Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådets webbplats finns Folkbildningsrådets styrdokument som rör behörighetsintygande och studieomdömessättning. 

Skolans ansvar vid avbrutna studier

Det är många som avbryter sina studier under terminens första veckor. Om ni har studerande som avbryter sina studier eller ändrar sin studieplan ska både ni som skola och den studerande meddela ändringen till CSN.

Förutom studieavbrott kan en ändring exempelvis vara ökad eller minskad studieomfattning eller ändrad längd på studieperioden.

För att undvika onödiga återkrav på grund av att en studerande fått för mycket studiemedel är det viktigt att ni rapporterar in till CSN så fort något inträffar.