• Sök

SchoolSoft för folkhögskolor

SchoolSoft för folkhögskolorna är ett administrativt verktyg särskilt utvecklat för folkhögskolorna och folkhögskolornas deltagare.
Uppdaterad: 13 december 2017

Support för folkhögskolor

Har du ett problem med SchoolSoft som du behöver hjälp att lösa? Börja med att läsa igenom Frågor & svar på deras hemsida, där de vanligaste frågorna besvaras.

 

Hittar du inte svar på din fråga kan du kontakta supporten som har öppet vardagar kl 8.00-17.00:

 

08-674 63 50

fhsk@schoolsoft.se

Utveckling 2018

De utvecklingsinsatser i SchoolSoft som genomförs under 2018 är prioriterade insatser som folkhögskolorna själva lyft fram och som förvaltningsgruppen beslutat om.

Ladda ner hela listan med utvecklingspunkter här (pdf).

Process för utveckling

Så här ser processen för utveckling av SchoolSoft ut under 2018.

Utvecklingsprocess 2018

Utbildningar

FSO erbjuder återkommande grundutbildningar i SchoolSoft för nya administratörer på folkhögskola. Utbildare är Monika Tingsdal från Schoolsoft. Utbildningarna brukar genomföras i mindre grupper om ca 15 personer, vilket gör att alla kan få den hjälp de behöver. 

Nästa utbildningsomgång planeras till hösten 2018. Alla folkhögskolor kommer att i god tid få information om när nästa utbildningsomgång kommer att genomföras.

Övriga utbildningar

En eller flera folkhögskolor kan även beställa utbildningar och workshops direkt av SchoolSoft, kontakta dem för mer information: utbildning@schoolsoft.se. Läs mer om utbildningarna på på schoolsoft.se/utbildning.

 

Vad hanterar SchoolSoft?

Med hjälp av SchoolSoft kan du bland annat hantera:

  • Närvaro- och frånvaro
  • Planeringsverktyg och lärplattform
  • Schema
  • Kommunikation (sms, e-post, app, mm.)
  • Rapporter till CSN, SCB och Folkbildningsrådet

 

Förvaltningsgrupp för SchoolSoft

Representanter för SchoolSoft
Veronica Grönqvist, kundansvarig
Monika Tingsdal, projektledare
Roland Jarlbäck, supportansvarig

Representanter för FSO och folkhögskolorna
Heli Nordberg Lindell, verksamhetschef FSO
Lars Forsmark, RIO-skolorna
Tobias T Johansson, OFI-skolorna
Maria Bäcklund, administratör Molkoms folkhögskola
Eva Liljeberg, administratör Valla folkhögskola

Representant för Folkbildningsrådet
Magnus Wetterberg, enhetschef statsbidrag 

 

Kommunikationsvägar för utveckling och support

Har du som arbetar på folkhögskola förslag på förändringar i och utveckling av SchoolSoft kan du maila dina förslag till FSO på adressen schoolsoft@sverigesfolkhogskolor.se.

Inkomna förslag behandlas i förvaltningsgruppen där SchoolSofts support också bidrar med erfarenheter från sin kontakt med folkhögskolorna.

Kommunikationsvägar för utveckling och support

 

Support

Har du ett problem med SchoolSoft som du behöver hjälp att lösa? Börja med att läsa igenom Frågor & svar på deras hemsida, där de vanligaste frågorna besvaras.

Hittar du inte svar på din fråga kan du kontakta supporten:

Öppet: vardagar kl 8.00-17.00.
Tel: 08-674 63 50
E-post: fhsk@schoolsoft.se

 

Personuppgiftsbiträdesavtal

Det finns ett Personuppgiftsbiträdesavtal tecknat mellan FSO och SchoolSoft. Men enligt kommande regler kring Personuppgiftslagen, PUL, rekommenderar Datainspektionen dock att varje skola, eller varje huvudman, upprättar ett eget sådant avtal med SchoolSoft. Detta eftersom skolan äger sin data och SchoolSoft lagrar den.

SchoolSoft har tagit fram ett färdigt avtal som rektor eller annan behörig ska underteckna och skicka in till SchoolSoft senast den 30/4 2017:

Personuppgiftsbiträdesavtal SchoolSoft (word)

 

Facebookgrupp

Det finns också en Facebookgrupp för administratörer på folkhögskolor som använder SchoolSoft: SchoolSoft för folkhögskolor. 

 

Kontakt

Förslag på utveckling av SchoolSoft skickas till schoolsoft@sverigesfolkhogskolor.se.

Kontaktperson på FSO är Heli Nordberg Lindell, verksamhetschef.