• Sök

Rektorsstöd

FSO arbetar med att utveckla ett program för stöd till rektorer på folkhögskola, i form av utbildning, mentorskap med mera. Mer information kommer under 2018.
Uppdaterad: 14 maj 2018

Rektorernas arbetssituation 2017

En enkät erbjöds samtliga 154 folkhögskolerektorer under perioden 9 oktober – 27 oktober 2017. Av dessa svarade 138 (90 %). Könsfördelningen bland de svarande var 56 % män (77) och 44 % kvinnor (60).

Sammanfattning av resultaten från rektorsenkäten 2017. (pdf)