• Sök

Rektorsstöd

FSO arbetar med att utveckla ett program för stöd till rektorer på folkhögskola, i form av utbildning, mentorskap med mera. Mer information kommer under våren 2018.
Uppdaterad: 8 mars 2018

Rektorernas arbetssituation 2017

En enkät erbjöds samtliga 154 folkhögskolerektorer under perioden 9 oktober – 27 oktober 2017. Av dessa svarade 138 (90 %). Könsfördelningen bland de svarande var 56 % män (77) och 44 % kvinnor (60).

Här redovisas en sammanfattning av resultaten från enkäten om rektorernas arbetssituation 2017 (pdf).