• Sök

Rektorsstöd

FSO arbetar med att utveckla ett program för stöd till rektorer på folkhögskola, i form av utbildning, mentorskap med mera.
Uppdaterad: 8 februari 2019

Mentorskap för nya rektorer

I den enkät om rektorernas arbetssituation som FSO genomförde i december 2017, kunde man klart urskilja att de första åren i rektorskapet är de mest kritiska. Många väljer att lämna sitt uppdrag under den tiden. Att vara rektor på en folkhögskola är idag ett komplext och krävande arbete då man behöver kunna omfamna många områden.

Av enkäten kunde man utläsa att det finns behov av stöttning i ekonomi, arbetsrätt, organisation, personalfrågor, styrelsearbete mm. Som ny rektor kan du ha behov av stöd utifrån dina erfarenheter och din kompetens.

Ett bra sätt att stötta nya rektorer tror vi är att erbjuda mentorskap.

Genom att få tillgång till en mentor kan du få rådgivning, stöttning, ny kunskap och finna strategier som kan underlätta i ditt dagliga arbete som rektor. Det är ett ömsesidigt utbyte där ni för en dialog och utvecklas tillsammans.

FSO har fått uppdraget att genomföra detta program och har en stab av 15 rektorer som kan dela med sig av sina erfarenheter. Bland dessa 15 rektorer finns olika kompetenser som vi avser att matcha mot de behov som respektive rektor har.

Målgrupp: Nya rektorer som har tillkommit de senaste två åren. Har man jobbat något längre och känner att man har behov av en mentor går det bra att visa sitt intresse.

Hur: FSO erbjuder totalt tre heldagar som läggs upp som det passar dig och din mentor. Minst en träff ska vara fysisk i övrigt kan en ses på Skype eller höras på telefon. I tid kan dagarna läggas upp som heldag, halvdag eller ngn timme åt gången.

Kostnad: Erbjudandet om tre heldagar bekostas av FSO. Din insats är att du avsätter av din arbetstid. Vill du och din mentor fortsätta träffas får ni sinsemellan komma överens om ersättning.

Kontakt

Låter det intressant? Hör av dig till Heli Nordberg Lindell på FSO: heli.lindell@sverigesfolkhogskolor.se. Heli ringer upp dig för ett samtal, berättar mer om upplägg och hör vilket stöd just du behöver.

Webinar om statsbidrag

Del 1: Det ordinarie statsbidraget

Genomgång av statsbidragets uppbyggnad och hur skolan får information om prognoser, beslut och omfördelningar. Förutsättningar för finansiering och planering genom kopplingarna mellan:

  • bidragsprognoser och budgetarbetet,
  • preliminära fördelningsbeslut med avstämningar och bokföring
  • definitivt fördelningsbeslut med slutreglering och årsredovisningen.

Föreläsare: Veronica Kennet – Folkbildningsrådet

Presentation: Ladda ner Veronicas presentation här (PDF).

 

Del 2: Arbetsmarknadsuppdrag och asyl

Vi går igenom bidragens uppbyggnad och hur skolan får information om prognoser, beslut och omfördelningar. Vi pratar om roller i uppdragen samt förutsättningar för finansiering och slutreglering.

Föreläsare: Mikaela Smedberg – Folkbildningsrådet

Presentation: Ladda ner Mikaelas presentation här (PDF).

 

Rektorernas arbetssituation 2017

En enkät erbjöds samtliga 154 folkhögskolerektorer under perioden 9 oktober – 27 oktober 2017. Av dessa svarade 138 (90 %). Könsfördelningen bland de svarande var 56 % män (77) och 44 % kvinnor (60).

Sammanfattning av resultaten från rektorsenkäten 2017. (pdf)