• Sök

Ramavtal videokonferenssystem

Förslaget utgår från det ramtjänsteavtal som fram till 2018-12-31 upphandlades av företaget Mindspace via Folkbildningsnätet och erbjuds nu till samtliga folkhögskolor från och med 2019.
Uppdaterad: 7 februari 2019

Den erbjudna lösningen bygger på att man betalar för en takkapacitet med 15 samtidiga deltagare i ett eller flera parallella möten. Kapaciteten är dynamisk vilket innebär att man kan vara fler deltagare än 15 då det är genomsnittlig användning som räknas. Antalet användarkonton och antalet virtuella mötesrum (spaces) påverkar inte kostnaden och en rekommendation är att tilldela alla som deltar i fjärrundervisning ett eget konto så de kan använda Cisco Meeting App istället för endast webbläsare då appen ger en stabilare funktion generellt.

Se ramavtalet här (pdf)