• Sök

Ramavtal med ILT Inläsningstjänst

ILT Inläsningstjänst har läromedel, studiestöd och berättelser i ljudform samt lärspel, utbildningar och tester för kartläggandet av dyslexi.
Uppdaterad: 6 februari 2019

I stort sett all kurslitteratur som publiceras idag läses in som tal- eller ljudbok av ILT Inläsningstjänst.

Sök bland de titlar som idag finns lästa - länk  till ILT

Se avtalet här - länk till avtal.

Varje folkhögskola får alltså teckna eget avtal, men till lägre pris än vad som varit fallet om skolan avtalat med Inläsningstjänst direkt.

Här kommer en kort presentation av de tjänster Inläsningstjänst tillhandahåller:

Inlästa läromedel
Låter elever lyssna på sina läromedel samtidigt som de följer med i den tryckta boken.
https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/inlasta-laromedel/

Studiestöd på modersmål
Hjälper nyanlända elever att snabbare ta till sig kunskap, genom en inläst pedagogisk förklaring på elevens modersmål.
https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/studiestod-pa-modersmal/

Studiestöd integrerat i digitala läromedel
Inläst pedagogisk förklaring på elevens modersmål kopplat till digitala läromedel.
https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/studiestod-integrerat-i-digitala-laromedel/

Sweet City
Ett spännande lärspel i svenska som andraspråk för elever i grund- och gymnasieskolan.
https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/sweet-city-sprakspel-for-skolan/

Polyglutt
Digital barnbokstjänst för förskolan som tillhandahåller bilderböcker med ljud. Inläst på svenska och modersmål.
https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/polyglutt/

Viljas digitala bokhylla
En hel bokhylla från Vilja förlag med lättläst skönlitteratur, biografier och faktaböcker. Digitalböcker för ungdomar och vuxna att lyssna på.
https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/viljas-digitala-bokhylla/

Vid beställning av någon av de ovanstående tjänsterna, mejla order@inlasningstjanst.se och uppge:
Namn
Befattning
Skolans namn
Antal elever

Fakturaadress med eventuell märkning

Frågor om utbudet kan ställas till Therése Wistedt, ILT Inläsningstjänst, Heliosgatan 26, 120 78 Stockholm
Mobil: 073 267 27 47
www.inlasningstjanst.se