• Sök

Rabattkort för folkhögskolestuderande

Rabattkort kan användas av studerande på folkhögskola för att dels erhålla reserabatter, dels erhålla rabatter vid andra inköp. Det finns två konkurrerande och delvis överlappande företag för detta i Sverige: Studentkortet och Mecenatkortet. En studerande kan ha båda korten.
Uppdaterad: 18 oktober 2017

Folkhögskolornas serviceorganisation har slutit samarbetsavtal med båda dessa företag. Folkhögskolorna kan välja om de som skola vill skicka underlag till företagen så de studerande kan få dessa kort. De studerande måste då informeras och ge sin tillåtelse innan filer översändes till företagen, i överensstämmelse med personuppgiftslagen, se respektive kort nedan.

Under våren 2016 erbjuds de folkhögskolor, som önskar och som inte redan gör det, att redan nu manuellt skicka över beställningsfiler med uppgifter på de studerande till Studentkortet och till Mecenatkortet. Om skolorna skickar över filer redan nu i vår kan deltagarna erhålla reserabatter, och andra studentrabatter, även under hela denna sommar. Beställningsfilerna ska innehålla de studerandes namn, personnummer, postadress, mailadress, mobilnummer, kurslängd och studietakt. Se bifogade instruktioner nedan. För frågor kring beställningsfilerna, kontakta respektive kontaktperson.

Från och med hösten 2016 planerar vi att de studerande, via Schoolsofts ”Min sida”, själva ska kunna ansöka om kortet/n. Vi återkommer med mer information.

Reserabatt
En nyhet gällande rabatter vid innehav av Studentkortet eller Mecenatkortet är att SJ har slopat alla omfattningskrav för att få ta del av deras reserabatt. Således kan alla studerande nu ta del av studentrabatt för resor med SJ. För övriga reserabatter, se information nedan.

Mecenatkortet
Alla studerande kan erhålla rabattkortet Mecenat. Reserabatten kan dock bara de få som studerar på folkhögskola på 50-100% i minst 13 veckor under en termin. Reserabatten gäller alltså inte studerande på SMF- eller Etableringskurserna.

Om folkhögskolorna skickar in filer över samtliga studerandes uppgifter så får alla studerande Mecenatkortet automatiskt fr o m hösten 2016. Redan innevarande termin kan de studerande erhålla kortet i mobilen knutet till en applikation för iPhone eller Android. Skolorna öppnar ett konto hos Mecenat och för över filer genom detta konto.

Mecenat använder personuppgifterna för att ge tillgång till rabatter. De skickar endast mail till de studerande som aktiverat kortet. Vi föreslår ändå att alla studerande bör tillfrågas och godkänna att skolan översänder filer till Mecenat. ”Jag godkänner att de uppgifter jag lämnat förs över till Mecenat i syfte att få tillgång till rabatter av olika slag.”

Mecenatkortet för våren gäller fram till 31 september. Höstens kort gäller fram till 28 februari.

Mer info och kundtjänst för studerande: www.mecenat.se 
Kontaktperson för skolorna: Mats Fredriksson, 031-701 30 63

Mecenat Filspec (pdf)

Mecenat Importmall (excel)

Studentkortet
Alla studerande kan erhålla rabatt- och förmånskortet Studentkortet. Det är dock endast de som studerar på folkhögskolekurser i en omfattning av minst 75% som kan erhålla reserabatterna. I dagsläget gäller reserabatten alltså inte SMF- eller Etableringskursstuderande.

Skolorna bör innan översändande av filer delge de studerande följande: ”Jag godkänner att de uppgifter jag lämnat förs över till Studentkortet i Sverige AB i syfte att användas för att skicka mitt studentkort samt information om studentrelaterade rabatter och förmåner.”

Studentkortet kan erhållas som ett plastkort efter förfrågan men det vanligaste, enligt leverantören, är att de studerande tycker det räcker med att få rabattkortet i form av en applikation i mobilen.

Mer info: studentkortet.se
Kontaktperson: Hanna Petersson
Tel: +46 0707 48 48 37
E-mail: hanna.petersson@studentkortet.se

Studentkortet Filspec (textdokument)

Exempelmall Studentkortet (excel)