• Sök

Ramavtal med URKUND

FSO har ett ramavtal med URKUND, som erbjuder plagiatkontroll.
Uppdaterad: 18 oktober 2017

URKUND hjälper skolor och lärare genom att erbjuda plagiatkontroll. En kontroll som lärare annars gör manuellt vid misstänker om att en elev inspirerats väl mycket av redan existerande källor eller kanske inte hanterar citat- och referatteknik på rätt sätt.

I dagens digitala värld och med den informationsmängd som internet innebär är det viktigt att studenter behärskar det mer akademiska uttrycket samt att utbildare värnar om akademisk integritet.

Ladda ner erbjudandet om URKUND här (pdf).

Läs mer om Urkund på www.urkund.com/se/om-urkund