• Sök

Inläsning av kurslitteratur genom MTM

Vi samarbetar med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) kring inläsning av kurslitteratur för folkhögskolorna.
Uppdaterad: 24 oktober 2017

FSO och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har kommit överens om ett samarbete kring inläsning av litteratur som används i kurser för studerande på folkhögskolor.

Beställningar görs genom FSO, fso@sverigesfolkhogskolor.se, och gäller förstås titlar som inte redan finns inlästa sedan tidigare. Avtalet säger att max 40 titlar per år ingår i uppgörelsen och är kostnadsfritt för folkhögskolorna.

De titlar som lästs in efter önskemål från folkhögskolorna publiceras på Legimus. De studerande som har behov av den inlästa litteraturen skaffar själv ett konto på Legimus via skolbiblioteket eller det kommunala biblioteket och laddar sedan hem boken genom Legimus.

Läs mer om Legimus: http://www.legimus.se/