• Sök

Avtal för folkhögskolorna i samarbete med SchoolSoft

Schoolsoft och FSO har upprättat ramavtal med plagiatkontrollen URKUND och SPAR-registret.
Uppdaterad: 18 oktober 2017

Urkund:

SchoolSoft och FSO har upprättat ett ramavtal gällande integration till Urkund (plagiatkontroll). Avtalet innebär möjlighet för Sveriges folkhögskolor att till ett reducerat pris få tillgång till Urkund via inlämningsuppgifter (Uppgifter/Resultat) i SchoolSoft. Där kan lärarna kontrollera elevernas inlämnade arbeten via sitt Urkund-konto och få svar direkt i SchoolSoft. OBS! Skolan måste ha ett avtal med Urkund för att integrationen ska fungera. För att avropa mot ramavtalet skickas ett mail från ansvarig person på skolan till info@schoolsoft.se. Därefter kontaktar SchoolSoft Support skolan för att informera om vad som behöver göras i samband med uppsättningen. Skolan faktureras sedan enligt nedanstående priser.

Priser:
Uppsättning: 2 500: -/skola. Årlig supportkostnad: 2 500: -/skola. (Ordinarie pris: Uppsättning: 7 500: -/skola. Årlig supportkostnad: 2 500: -/skola/år.)

SPAR:
SchoolSoft och FSO arbetar för att ta fram ett ramavtal gällande den funktion i SchoolSoft som ger tillgång till folkbokföringen via SPAR-registret.

SPAR har ändrat de tekniska förutsättningarna för överföring av data från folkbokföringen vilket innebär att SchoolSoft måste genomföra ett arbete i systemet för att kunna hantera data enligt de nya förutsättningarna. När detta arbete är slutfört kan tecknandet av ramavtal slutföras och därmed möjligheten för skolorna att avropa tjänsten. Mer information kommer framöver.