• Sök

Ramavtal genom FSO

Här finns information om gemensamma avtal för folkhögskolorna som Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) slutit med olika leverantörer och samarbetspartners.
Uppdaterad: 9 maj 2019

FSO arbetar löpande med att identifiera fler möjliga samarbetspartners att sluta ramavtal med. Ambitionen är att förhandla fram och erbjuda fler ramavtal inom relevanta områden som folkhögskolorna kan ha nytta av i sin verksamhet. 

Har du förslag på ett relevant verksamhetsområde kontakta FSO via fso@sverigesfolkhogkolor.se.

Här är de ramavtal som är aktuella för tillfället: