• Sök
Personal på Folkhögskolornas serviceorganisation.
På kansliet i Stockholm arbetar totalt 11 personer, varav nio är anställda hos FSO.

FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation söker ny verksamhetschef

FSO söker nu en ny verksamhetschef. I tjänsten ingår verksamhets- och personalledning samt eget operativt arbete inom något av FSOs uppdrag. Sista ansökan den 15 oktober, tillträde senast 1 januari 2020.
Uppdaterad: 9 september 2019

Folkhögskolornas serviceorganisation bedrivs som en gemensam verksamhet av parterna: Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI) samt Folkhögskoleföreningen inom SKL (Fhf). FSO kommer från 1 januari 2020 etableras som egen ideell förening med de tre intresseorganisationerna som medlemmar.

FSO uppdrag är att ge stöd och service till landets alla folkhögskolor och skall genom lyhördhet för folkhögskolornas behov ge en effektiv och väl optimerad service av hög kvalitet med moderna lösningar. FSOs huvudsakliga verksamhet innefattar nationellt rekryteringsarbete av deltagare, information om utbildningsformen folkhögskola, stöd till folkhögskolornas lokala kvalitetsarbete, internationellt arbete, digitala frågor och fortbildningsinsatser.

Verksamhetschefen

Verksamheten leds av en styrelse med representanter från intresseorganisationerna. Verksamhetschefen skall utifrån organisationens ändamål och uppdrag tillsammans med medarbetarna, utveckla servicen till folkhögskolorna genom optimering av resurser och kompetenser. Initialt kommer fokus vara att etablera FSO som ideell förening. I tjänsten ingår verksamhets- och personalledning samt eget operativarbete inom något av FSOs uppdrag, tex stöd till folkhögskolornas kvalitetsarbete.

Den chef vi söker bör ha:

  • Folkhögskoleerfarenhet – gärna på ledningsnivå
  • Kunskap om de system och myndigheter som styr utbildningsformen folkhögskola
  • Erfarenhet av ledarskap och förhandling 
  • Erfarenhet av ekonomi, administration, kommunikation och personalfrågor

Som verksamhetschef ska du dessutom vara omvärldsorienterad, lösningsorienterad, lyhörd och samarbetsvillig. Rekryteringsgruppen lägger också stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansökan

Ansökan skickas till gerhard.holmgren@sverigesfolkhogskolor.se senast den 15 oktober. 

Tillträdesdag är den 1 januari eller så snart som möjligt.

Kontakt

Frågor om tjänsten besvaras av:
Gerhard Holmgren, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, 070-566 35 52
Thomas Nilsson, Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, 070-264 49 39