• Sök

Guide för lärarlag som vill förnya sitt arbetssätt

Arbetsmaterialet är utformat för lärarlag på Allmän kurs. Det går förstås att använda för lärarlag även på andra linjer. Det är tänkt att fungera så att gruppen tar fram egna exempel och beskrivningar av hur ni jobbar på just er skola och vilka områden ni behöver utveckla.
Uppdaterad: 19 juni 2018

fornby-kvalitet-liten bildTanken med arbetsmaterialet är att lärarlaget ska formulera gemensamma frågor, tankar och riktlinjer för de olika områdena, göra åtgärdslistor och fördela ansvaret för att saker bli gjorda.

Det går bra att utgå från de exempel som redan finns i texten, eller bara läsa igenom och sedan ägna det mesta av tiden till diskussionsfrågorna.

Att grundligt arbeta igenom alla områden tar mycket tid. Det rimliga är nog att börja med en kartläggning av vilka de områden arbetsgruppen själv bedömer som viktigast. För de områden ni inte hinner arbeta med kan ni ändå använda det här materialet som påminnelse och informationskälla.

Kvalitetsmaterialet har tagits fram på Fornby folkhögskola i Dalarna. Många exempel kommer därifrån. Det kan naturligtvis se annorlunda ut på andra skolor.

Du kan ladda hem dokumetet här (pdf)