• Sök

Guide för lärarlag som vill förnya sitt arbetssätt

Inspiration för lärarlag som vill förnya sitt gemensamma pedagogiska arbete! Med hjälp av guiden kan egna exempel och beskrivningar av hur ni jobbar på just er skola och vilka områden ni vill utveckla tas fram.
Uppdaterad: 27 februari 2019

fornby-kvalitet-liten bildHär finns underlag för att formulera gemensamma frågor, tankar och riktlinjer för de olika områdena, göra åtgärdslistor och fördela ansvar.

Utgå från exemplen i texten, reflektera och diskutera. Att grundligt arbeta igenom alla områden tar tid men kan vara värt mödan!

Börja med en kartläggning av vilka områden ni själva bedömer som viktigast. För de områden som inte hinns med kan materialet användas som inspiration.

Guiden har tagits fram på Fornby folkhögskola i Dalarna. 

Du kan ladda hem dokumetet här (pdf)