• Sök

Folkhögskolan och SeQF

Folkhögskolans Allmänna kurs har sedan 2017 placerats in i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF på två nivåer; grundnivå (2) och gymnasienivå (4).
Uppdaterad: 15 maj 2019

Bakgrund

Varje folkhögskola har av Folkbildningsrådet anvisats om att ta fram lokala lärandemål för hela den Allmänna kursen för de nivåer som skolan erbjuder. De lokala lärandemålen ska utvärderas årligen av skolan med start våren 2019.

Ta del av tips och råd från ett fokusgruppsmöte med representanter från fem skolor i landet

Se ett videosamtal med linjeledare på två skolor om hur de arbetar med SeQF

Läs mer om SeQF på Folkbildningsrådets hemsida

Länk till Folkbildningsrådets anvisningar om SeQF för Allmän kurs