• Sök

SeQF-träffar ett startskott för intensifierade pedagogiska samtal

Det europeiska initiativet med en gemensam referensram för kunskaper, färdigheter och kompetenser (EQF) syftar till att underlätta rörlighet mellan länder. Folkhögskolans Allmänna kurser har placerats in i ramverket på två nivåer och varje skola har nu anvisats att ta fram lokala lärandemål för hela den Allmänna kursen. FSO har under våren 2018 träffat över 200 lärare och kursansvariga över hela landet för att hjälpa till med framtagandet av målen.
Uppdaterad: 12 februari 2019

FSO har under våren 2018 genomfört 13 workshops med lärare och kursansvariga på Allmän kurs från Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda i norr till Österlens folkhögskola utanför Tomelilla i söder. 11 skolor stod som värdar och bjöd in kollegor från närliggande skolor för att diskutera framtagandet av lokala lärandemål för den Allmänna kursen i samband med införandet av det svenska ramverket för kvalifikationer (SeQF). Förutom de 11 skolbesöken anordnade FSO två tillfällen i sina egna lokaler på Södermalm i Stockholm för deltagare som inte hade möjlighet att närvara på andra orter. Över 200 lärare och skolledare från hela landet har nu träffats och diskuterat vad folkhögskoledeltagare får med sig av att gå Allmän kurs.

Johanna Winbladh och Lars-Göran Karlsson, som arbetar med kvalitetsutveckling på FSO, har genomfört workshoparna och menar att satsningen varit lyckad.

seqf-lg- Jag tycker att den största nyttan med våra workshops har varit att deltagarna fått en bra överblick och förståelse för vad SeQF innebär och att det inte behöver vara så stort och skrämmande. Dessutom har träffarna givit tillfälle till pedagogiska samtal om målen med Allmän kurs och den särart vi värnar för folkhögskolan som utbildningsform, säger Lars-Göran.

Ett europeiskt initiativ

SeQF (Swedish Qualification Framework) är ett europeiskt initiativ som sprungit ur behovet av att kunna jämföra kunskaper, förmågor och kompetenser mellan branscher och utbildningar länder emellan. Syftet med ramverket är att underlätta rörligheten för människor som söker jobb och utbildningar utomlands, men också för arbetsgivare och utbildningsanordnare som behöver förstå vilka kompetenser sökande har med sig. 

Ramverket har en gemensam europeisk grundstruktur (EQF) som varje land som anslutit sig sedan fått översätta till en egen nationell motsvarighet. Inom de anslutna länderna är det sedan upp till branscher och utbildningsanordnare att ansöka om att få ansluta sig till det nationella ramverkets nivåer och att visa hur den aktuella utbildningen har lärandemål som motsvarar dessa. I det svenska sammanhanget har man valt att behålla EQFs åtta nivåer och att placera in grundskola på nivå 2 och gymnasieexamen på nivå 4.

Allmän kurs placeras i nivå 2

För folkhögskolans del innebär det att en Allmän kurs motsvarande grundskola av regeringen placerats på nivå 2 och motsvarande gymnasieexamen på nivå 4. Folkbildningsrådet sköter uppföljningen av SeQF på folkhögskolornas Allmänna kurs och aviserar att man i fortsättningen kommer följa upp Allmän kurs utifrån de lokala lärandemål som skolorna tagit fram. Skolor som önskar kan själva ansöka till Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) om att få sina särskilda kurser anslutna till SeQF, men får då betala för ansökan själva och all uppföljning sker via MYH.

seqf-johanna- Vår förhoppning är att detta blir startskottet för ett intensifierat pedagogiskt samtal inom lärarlagen för Allmän kurs. Det som är nytt med SeQF är att man ska ta fram mål för hela den samlade Allmänna kursen och att lärandemålen ska utvärderas årligen.
Vi hoppas att våra träffar har inspirerat till fortsatta diskussioner om vad våra deltagare ska ha med sig när de lämnar folkhögskolan, säger Johanna.

 Fakta:
- 13 workshop
- 11 arrangerande skolor (2 i FSO:s lokaler)
- 210 deltagare
- 87 skolor representerade

Följande folkhögskolor arrangerade träffarna under våren 2018:
- Ingesund, 22 januari
- Kävesta, 29 januari
- Sve-fi, Haparanda, 21 februari
- Löftadalen, 1 mars
- Lunnevad, 6 mars
- Göteborgs folkhögskola, 9 mars
- Vindelns folkhögskola (i Umeå), 26 mars
- Fornby, 27 mars
- Mullsjö, 11 april
- Stockholm, på FSO, 17 april
- Ljungskile folkhögskola, 20 april
- Stockholm, på FSO, 2 maj 
- Österlens folkhögskola, 7 maj