• Sök

Processdag

Som stöd i folkhögskolans utveckling av kvalitetsarbetet erbjuder FSO en inspirerande dag för alla medarbetare. Målet med dagen är att ge inspiration till ett förnyat kvalitetsarbete på skolan där all personal inbjuds att bidra med idéer.
Uppdaterad: 15 mars 2019

Erbjudandet innehåller:

  • Förbesök hos skolledning som FSO genomför
  • Själva dagen under ledning av en processledare
  • En uppföljande halvdag med processledaren och skolledning 

En strukturerad inspirationsdag som ger underlag för konkreta handlingsplaner. Processledaren ger en introduktion om vad kvalitetsarbete kan innebära och leder sedan personalen i gruppdiskussioner utifrån materialet Hörnstenar för bildning. Resultatet blir en inventering av personalens idéer för att utveckla skolans kvalitet i stort och smått och kan ingå som en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. 

FSO har utbildat en grupp erfarna pedagoger från landets skolor som ledare för en sådan processdag och dessa är redo att ta uppdrag. FSO utser processledare för skolor som anmält intresse. Processledarens uppdrag utförs inte på den egna skolan.

Läs artikel om processdagen här.

Film med två av processledarna

 

Infoblad om processdagen

Informationsblad om processdagen finns här (pdf)

Film från Hagabergs folkhögskola

FSO har 15 särskilt utbildade processledare som är redo att ta uppdrag på landets folkhögskolor för genomförande av en processdag med en halv dags uppföljning.

Vad kostar en processdag?
En processdag kostar 6000 kr, vilket inkluderar allt; såväl själva dagen som en efterföljande uppföljning av processledaren. FSO avlönar processledaren som tar tjänstledigt från sin folkhögskola för att utföra uppdraget.