• Sök

Processdag

Som en första stödinsats har FSO utformat ett upplägg med en processdag. Dagen har som syfte att inspirera till att starta eller fortsätta det kvalitetsarbete som skolorna redan bedriver.
Uppdaterad: 8 november 2018

FSO har utbildat en grupp erfarna pedagoger från landets skolor som ledare för en sådan processdag och dessa är redo att ta uppdrag. Processledarens uppdrag utförs inte på den egna skolan. Läs mer och se video om processdagen längre ner på sidan.

Idag har ett 40-tal skolor anmält intresse och ett drygt 30 skolor har genomfört en processdag. Erbjudandet innehåller ett förbesök hos skolledning, själva processdagen och därefter en uppföljande halvdag med processledaren. FSO utser processledare för skolor som anmält intresse.

FSO kommer fortsätta att samla erfarenheter från goda exempel på kvalitetsarbete och ta fram ytterligare stödmaterial som folkhögskolorna kan använda i sitt framtida utvecklingsarbete.

Målet med dagen är att ge en startpunkt för ett förnyat, gemensamt kvalitetsarbete inom skolan. En särskild utbildad processledare ger en introduktion och leder samtal i olika formationer. Processdagen är en strukturerad inspirationsdag som ger underlag för konkreta handlingsplaner.

Här ett kort videoreportage från processdagen på Hagabergs folkhögskola:


FSO har idag 15 särskilt utbildade processledare som är redo att ta uppdrag på landets folkhögskolor för genomförande av en processdag med en halv dags uppföljning.