• Sök

FSO stöd till skolornas kvalitetsutveckling - bakgrund

Ingressförslag: FSO har sedan 2013 haft ett uppdrag från folkhögskolornas organisationerna RIO, OFI och FHF att arbeta med att stötta skolornas kvalitetsarbete.
Uppdaterad: 16 april 2019

Syftet är att främja en dynamisk utveckling för folkhögskolan som utbildningsform och medverka till fördjupad kunskap om samhälls- och individnyttan av svenska folkhögskolor.

FSO erbjuder skolorna en bredd av insatser som ska inspirera till ett kvalitetsarbete som kännetecknas av delaktighet och som tar hänsyn till varje skolas unika förutsättningar.

Det gör vi bland annat genom att erbjuda processdagar, regionala träffar för skolledare, metoder och material för uppföljning samt specifika uppdrag så som större konferenser och workshops om SeQF på Allmän kurs.

Läs mer om FSO:s stöd till folkhögskolornas kvalitetsarbete - pdf