• Sök

Kvalitetsutveckling

Folkhögskolornas organisationer RIO, OFI och FHF arbetar tillsammans genom FSO med att främja och stötta folkhögskolornas kvalitetsarbete. Syftet är att främja en dynamisk utveckling för folkhögskolan som utbildningsform och medverka till fördjupad kunskap om samhälls- och individnyttan av svenska folkhögskolor.
Uppdaterad: 19 februari 2018

Aktuellt

people in groupsfebruari 2018
Hittills har ett 20-tal skolor nu genomfört en processdag och lika många har anmält intresse men ännu inte gjort den. Under våren 2018 anordnar FSO i samarbete med folkhögskolor regionala workshops om SeQF.

Läs mer om:

 

Gemensamma grunder för folkhögskolekvalitet

Folkbildningen möter ett växande behov av bildning i en tid av informationsöverflöd och komplexa globala förändringar.

Fyra hörnstenar för bildning: Ledning, bildningsmiljö, pedagogik och formalia

  • Vi skapar förutsättningar för lärande som möter människors behov av sammanhang, insikt och personlig utveckling.
  • Vi kan och vill möta behovet av lärande för hållbar utveckling - socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
  • Vi har potential att erbjuda den djupare bildning som allt mer efterfrågas inom utbildning och näringsliv.
  • Vi vill öka våra satsningar på kvalitetsutveckling, fortbildning, pedagogisk utveckling och kvalitetsuppföljning.

Mer att läsa om kvalitetsutvecklingsarbetet

Arbetet utgår från en modell ”Fyra hörnstenar för bildning” som arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av representanter för såväl RIO- som SKL-skolorna.

intro-pdf

Introduktion till folkhögskolornas gemensamma arbete med kvalitetsutveckling - pdf, 20 sid.

 

 

kvalitetsutveckling-artikel

Reportage om när fyra projektledare från pilofolkhögskolorna utbildades under en dag på Tollare folkhögskola - pdf, 3 sidor.

 

 


fb-kvalitet

FB-kvalitet är ett nätverk av folkhögskolor med syfte att mäta folkhögskolornas kvalitet. Skolan bestämmer själv vilka mätningar som man vill delta i.

Läs mer om fb-kvalitet


Kontaktuppgifter

Lars-Göran Karlsson 
lars-goran.karlsson@sverigesfolkhogskolor.se
070-371 17 07

Johanna Winbladh
johanna.winbladh@sverigesfolkhogskolor.se
070-210 59 45

Anders A. Aronsson
a_a_aronsson@yahoo.com
070-377 5062