• Sök

Kvalitetsutveckling

Folkhögskolornas organisationer RIO, OFI och FHF arbetar tillsammans genom FSO med att främja och stötta folkhögskolornas kvalitetsarbete. Syftet är att främja en dynamisk utveckling för folkhögskolan som utbildningsform och medverka till fördjupad kunskap om samhälls- och individnyttan av svenska folkhögskolor.
Uppdaterad: 15 januari 2019

Fyra hörnstenar för bildning

FSO har, i samarbete med RIO, OFI och Fhf, arbetat fram ett eget material för kvalitetsutvecklande arbete för folkhögskolans räkning. Det har sin utgångspunkt i att varje skola har unika förutsättningar men också gemensamma behov av utvecklingsarbete och att försäkra sig om att den verksamhet som bedrivs är folkbildning. 

Syftet med Hörnstenar för bildning är att stärka utbildningsformen folkhögskola genom folkhögskolornas eget arbete med kvalitets­utveck­ling. Ständigt förbättringsarbete behövs för att möta pedagogiska, sociala, organisatoriska och ekonomiska utmaningar. De bildar en helhet som ska bidra till att fullfölja de kännetecken som gäller för utbildningsformen folkhögskola, men även för att fullfölja de specifika mål som respektive skolas huvudman angivit för skolan.

Som en första stödinsats i en skolas kvalitetsarbete har FSO utformat ett upplägg med en processdag. Dagen har som syfte att inspirera till att starta eller fortsätta det kvalitetsarbete som skolorna redan bedriver.
Läs mer om processdagen här

 

intro-pdf

Introduktion till folkhögskolornas gemensamma arbete med kvalitetsutveckling - pdf, 20 sid.

 

 

kvalitetsutveckling-artikel

Reportage om när fyra projektledare från pilofolkhögskolorna utbildades under en dag på Tollare folkhögskola - pdf, 3 sidor.

 

 


fb-kvalitet

FB-kvalitet är ett nätverk av folkhögskolor med syfte att mäta folkhögskolornas kvalitet. Skolan bestämmer själv vilka mätningar som man vill delta i.

Läs mer om fb-kvalitet


Kontaktuppgifter

Lars-Göran Karlsson 
lars-goran.karlsson@sverigesfolkhogskolor.se
070-371 17 07

Johanna Winbladh
johanna.winbladh@sverigesfolkhogskolor.se
070-210 59 45

Anders A. Aronsson
a_a_aronsson@yahoo.com
070-377 5062