• Sök

Kvalitetsutveckling

Folkhögskolornas organisationer RIO, OFI och FHF arbetar tillsammans genom FSO med att främja och stötta folkhögskolornas kvalitetsarbete. Syftet är att främja en dynamisk utveckling för folkhögskolan som utbildningsform och medverka till fördjupad kunskap om samhälls- och individnyttan av svenska folkhögskolor.
Uppdaterad: 18 september 2018

Aktuellt

På Kvarnby folkhögskola träffades skolledare från Skåne/Halland för att diskutera fortsatt kvalitetsutveckling - om planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet och om skolornas bildningsmiljö.

Inspirerande erfarenhetsutbyten och handfast kvalitetsutveckling.

 

 

Kvalitet i Allmän kurs
Så här arbetar Fornby folkhögskola med utveckling hur lärarlaget formulerar gemensamma frågor, tankar och riktlinjer för de olika områdena, gör åtgärdslistor och fördelar ansvaret för att saker bli gjorda.

Läs mer och hämta arbetsmaterialet här

Artikel:

seqf

FSO pratar kvalitetsutveckling med japansk forskare

FSO har haft besök av Yoshihiko Hara, forskare från Akita University i Japan, som var intresserad av att få höra mer om hur kvalitetsarbetet på Sveriges folkhögskolor bedrivs.

Läs artikel härAnmäl er för en processdag på skolan!

processledareHittills har ett 30-tal skolor nu genomfört en processdag där fokus är att med all personal på plats arbeta utifrån de fyra hörnstenarna i en positiv och utvecklande anda.

Läs mer om processdagen här

 

Mer om FSO:s uppdrag:

Gemensamma grunder för folkhögskolekvalitet

Folkbildningen möter ett växande behov av bildning i en tid av informationsöverflöd och komplexa globala förändringar.

Fyra hörnstenar för bildning: Ledning, bildningsmiljö, pedagogik och formalia

  • Vi skapar förutsättningar för lärande som möter människors behov av sammanhang, insikt och personlig utveckling.
  • Vi kan och vill möta behovet av lärande för hållbar utveckling - socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
  • Vi har potential att erbjuda den djupare bildning som allt mer efterfrågas inom utbildning och näringsliv.
  • Vi vill öka våra satsningar på kvalitetsutveckling, fortbildning, pedagogisk utveckling och kvalitetsuppföljning.

Mer att läsa om kvalitetsutvecklingsarbetet

Arbetet utgår från en modell ”Fyra hörnstenar för bildning” som arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av representanter för såväl RIO- som SKL-skolorna.

intro-pdf

Introduktion till folkhögskolornas gemensamma arbete med kvalitetsutveckling - pdf, 20 sid.

 

 

 

kvalitetsutveckling-artikel

Reportage om när fyra projektledare från pilofolkhögskolorna utbildades under en dag på Tollare folkhögskola - pdf, 3 sidor.

 

 


fb-kvalitet

FB-kvalitet är ett nätverk av folkhögskolor med syfte att mäta folkhögskolornas kvalitet. Skolan bestämmer själv vilka mätningar som man vill delta i.

Läs mer om fb-kvalitet


Kontaktuppgifter

Lars-Göran Karlsson 
lars-goran.karlsson@sverigesfolkhogskolor.se
070-371 17 07

Johanna Winbladh
johanna.winbladh@sverigesfolkhogskolor.se
070-210 59 45

Anders A. Aronsson
a_a_aronsson@yahoo.com
070-377 5062