• Sök

Kvalitetsutveckling

Folkhögskolornas egna organisationer RIO, OFI och FHF arbetar tillsammans med att främja och stötta folkhögskolornas kvalitetsarbete. Vi vill främja en dynamisk utveckling för folkhögskolan som utbildningsform och medverka till fördjupad kunskap om samhälls- och individnyttan av svenska folkhögskolor.
Uppdaterad: 16 oktober 2017

Folkhögskolornas kvalitetskonferens - 6 december 2017

Välkommen till folkhögskolornas kvalitetskonferens på Hagabergs folkhög-
skola. Konferensen riktar sig till er som är intresserade av att stärka och utveckla
utbildningsformen folkhögskola genom ett aktivt kvalitetsarbete.

Tid: onsdag den 6 december kl 10-16 (fika finns från 09.30)
Plats: Hagabergs folkhögskola, Södertälje
Kostnad: 650 kr, inklusive för- och eftermiddagsfika samt lunch.
Anmälan: Senast den 17 november – anmäl dig här

----------------------------------------------------------------------------------------------

Processdag för inspiration och utveckling

En skolas kvalitetsutvecklingsarbete kan behöva en nystart och ett koncept som har utvecklats och testats är en kvalitetsprocessdag

 

Målet med dagen är att ge en startpunkt för ett förnyat, gemensamt kvalitetsarbete inom skolan. En särskild utbildad processledare ger en introduktion och leder samtal i olika formationer.

Processdagen är en strukturerad inspirationsdag som ger underlag för konkreta handlingsplaner. 

FSO har idag 15 särskilt utbildade processledare som är redo att ta uppdrag på landets folkhögskolor för genomförande av en processdag med en halv dags uppföljning. 

 

Gemensamma grunder för folkhögskolekvalitet

Folkbildningen möter ett växande behov av bildning i en tid av informationsöverflöd och komplexa globala förändringar.

Fyra hörnstenar för bildning: Ledning, bildningsmiljö, pedagogik och formalia

  • Vi skapar förutsättningar för lärande som möter människors behov av sammanhang, insikt och personlig utveckling.
  • Vi kan och vill möta behovet av lärande för hållbar utveckling - socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
  • Vi har potential att erbjuda den djupare bildning som allt mer efterfrågas inom utbildning och näringsliv.
  • Vi vill öka våra satsningar på kvalitetsutveckling, fortbildning, pedagogisk utveckling och kvalitetsuppföljning.

Mer att läsa om kvalitetsutvecklingsarbetet

Arbetet utgår från en modell ”Fyra hörnstenar för bildning” som arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av representanter för såväl RIO- som SKL-skolorna.

intro-pdf

Introduktion till folkhögskolornas gemensamma arbete med kvalitetsutveckling - pdf, 20 sid.

 

 

kvalitetsutveckling-artikel

Reportage om när fyra projektledare från pilofolkhögskolorna utbildades under en dag på Tollare folkhögskola - pdf, 3 sidor.

 

 


Kontaktuppgifter

Anders A. Aronsson
a_a_aronsson@yahoo.com
070-377 5062

Lars-Göran Karlsson
lars-goran.karlsson@sverigesfolkhogskolor.se
070-371 17 07