• Sök

Kvalitetsutveckling

FSO är ett stöd i folkhögskolornas utveckling av kvalitetsarbetet. Vi erbjuder gemensamma fortbildningsdagar för all personal, stödmaterial och goda exempel på systematiskt kvalitetsarbete.
Uppdaterad: 28 maj 2019

Hörnstenar för bildning

FSO har, i samarbete med RIO, OFI och Fhf, arbetat fram ett eget material för kvalitetsutvecklande arbete för folkhögskolans räkning. Det har sin utgångspunkt i att varje skola har unika förutsättningar men också gemensamma behov av utvecklingsarbete och att försäkra sig om att den verksamhet som bedrivs är folkbildning. 

Syftet med Hörnstenar för bildning är att stärka utbildningsformen folkhögskola genom folkhögskolornas eget arbete med kvalitets­utveck­ling. Ständigt förbättringsarbete behövs för att möta pedagogiska, sociala, organisatoriska och ekonomiska utmaningar. De bildar en helhet som ska bidra till att fullfölja de kännetecken som gäller för utbildningsformen folkhögskola, men även för att fullfölja de specifika mål som respektive skolas huvudman angivit för skolan.

intro-pdf

 

Introduktion till folkhögskolornas gemensamma arbete med kvalitetsutveckling - pdf, 20 sid.

Processdagar

Som en stödinsats i folkhögskolornas kvalitetsarbete erbjuder FSO en processdag för all personal. Dagen har som syfte att inspirera till att starta eller fortsätta det kvalitetsarbete som skolorna redan bedriver. Med utgångspunkt i det som redan fungerar bra tar vi fram idéer om förbättringar av det som kan utvecklas på skolan.

Läs mer om processdagen här

Läs artikel om processdagen här

Se film med två av processledarna

 


fb-kvalitet

FB-kvalitet är ett nätverk av folkhögskolor med syfte att mäta folkhögskolornas kvalitet. Skolan bestämmer själv vilka mätningar som man vill delta i.

Läs mer om fb-kvalitet


Kontaktuppgifter

Johanna Winbladh
johanna.winbladh@sverigesfolkhogskolor.se

070-210 59 45

Anders A. Aronsson
a_a_aronsson@yahoo.com
070-377 5062