• Sök
Nordiska folkhögskolan i Kungälv.
Nordiska folkhögskolan i Kungälv var platsen för Nordiska folkhögskolerådets vårkonferens 2018.

Nordiska folkhögskolerådets vårkonferens

Folkhögskolepedagogik, skolutveckling och forskningsanknytning var temat för Nordiska folkhögskolerådets vårkonferens på Nordiska folkhögskolan i Kungälv den 10-11 april 2018.
Uppdaterad: 20 juni 2018

Nordiska folkhögskolerådet bjuder in rektorer, lärare, förtroendevalda och forskare från hela Norden till en konferens varje vår, där vi möts och lär av varandras erfarenheter kring folkhögskolans pedagogik och didaktik samt hur man arbetar med folkhögskolans utveckling.

Våren 2018 var det speciellt fokus på den forskning som tematiserar dessa frågor.

Filmer och material

Här hittar du filmer och material från vårkonferensen 2018. 

Ladda ner inbjudan och program 2018 här (pdf).

Kontakt

Eventuella frågor kan ställas till planeringsgruppens deltagare:

Gerhard Holmgren, gerhard.holmgren@sverigesfolkhogskolor.se
Jyrki Ijäs, jyrki.ijas@kansanopistot.fi
Ole Buch Rahbek, obr@ffd.dk
Øyvind Brandt, ob@folkehogskole.no