• Sök
Campus Valla, Linköpings universitet. Foto: Peter Karlsson Svarteld
Campus Valla, Linköpings universitet. Foto: Peter Karlsson Svarteld

Folkhögskollärare i centrum för aktuell forskning

Linköpings universitet arrangerade den 13 mars Folkhögskollärarprogrammets forskningsdag, som vände sig till alla rektorer och lärare på folkhögskola. Nätverksträff för mentorer och andra folkhögskollärare.
Uppdaterad: 24 januari 2019

Tid: 2018-03-13 kl 10.00–16.00 (kaffe serveras från 09.30)
Plats: Linköpings universitet, lokal meddelas i ett senare utskick

Program

10.00–10.15 Välkommen
Eva-Marie Harlin och Anders Hallqvist, programansvariga för Folkhögskollärarprogrammet, inleder dagens program.

10.15–10.45 Forskning om folkhögskola och folkbildning.
Professor Andreas Fejes berättar om aktuell forskning på avdelningen Pedagogik och vuxnas lärande.
Biträdande professor Henrik Nordvall, föreståndare för Mimer - Nationellt centrum för folkbildningsforskning, berättar om Mimers verksamhet.

10.45–11.30 Folkhögskolans deltagare i nytt ljus.
Ny sammanställd statistik visar att det nu är fler deltagare på särskild än på allmän kurs. Vilka kurser är det som lockar idag. Vilka kurser finns ännu inte?
Erik Nylander, universitetslektor i pedagogik

11.30–12.00 Samtal och frågestund

12.00–13.30 LUNCH

13.30–14.15 Digitalisering och folkbildning: ett historiskt perspektiv.
Hur har datorn beskrivits som problem (och som lösning) vid olika tidpunkter i historien, och hur har folkbildning fått i uppdrag att lösa dessa problem? 
Lina Rahm, doktorand

14.15–14.45 Gruppsamtal och fika

14.45–15.15 Att vara lärare för vuxna i en föränderlig värld.
Vad betyder externa förändringar för SFI-lärares arbete? Vilka förändringar påverkar deras arbete och hur agerar lärare gentemot dem?
Helena Colliander, doktorand

15.15–15.45 Samtal och frågestund

15.45–16.00 Tankar från dagen 

Bokbord med aktuella forskningspublikationer kommer att finnas i lokalen. Vi bjuder på deltagande i forskningsdagen och på fika, men varje deltagare (även mentorer) betalar själv resa och lunch. Flera lunchställen finns att välja på.

Platsantalet är begränsat till 60 deltagare. Anmälan ska sändas via mail till jenny.ewen@liu.se senast tisdagen den 27 februari. Inbjudan vänder sig till alla rektorer och lärare. I första hand får de som är eller som nyss har varit mentor en plats, därefter fördelas platserna till övriga i den ordning anmälningarna kommer in. Skriv därför när du anmäler dig om du har varit eller är mentor.