• Sök

Hur skapar vi kvalitet i folkhögskolornas bildningsmiljö?

Folkhögskolans bildningsmiljö handlar om all organiserad aktivitet såväl i undervisning som utanför skoltid. Hur formar vi gemensamma spelregler för att skapa en god bildningsmiljö?
Uppdaterad: 29 oktober 2018

Tid och lokal

Förmiddag kl 11.00 i Essingesalen.
Eftermiddag kl 13.30 i Alvikssalen.

Innehåll

Tre folkhögskolor ger konkreta exempel på hur de jobbar med skolans gemensamma bildningsmiljö ur olika perspektiv.

Upplägg:

  • Introduktion och presentation av seminariet samt det stöd som FSO erbjuder skolorna i deras kvalitetsarbete.
  • Exempel från Gotlands folkhögskola om hur socialpedagoger arbetar sida vid sida med lärare för att stärka deltagarnas psykiska hälsa samt bidra till den gemensamma bildningsmiljön.
  • Exempel från Ålsta folkhögskola om hur skolledning arbetat med att förändra filialverksamheten i Sundsvall och åstadkomma en stärkt bildningsmiljö för medarbetare och deltagare.
  • Exempel från Birkagårdens folkhögskola om hur digitala verktyg används för att stärka och utveckla lärprocesser och bidra till en god bildningsmiljö.
  • Avslutning och avrundning av FSO med möjlighet för publiken att ställa frågor.


Medverkande

Lars-Göran Karlsson (FSO)
Johanna Winbladh (FSO)
Anders A. Aronsson (FSO)
Per Olof Sahlberg & Little Mangard (Gotlands folkhögskola)
Malin Draxten (Ålsta folkhögskola)
Joakim Sveland (Birkagårdens folkhögskola)

Kontakt

Vid frågor kring seminariet kontakta Johanna Winbladh, 08-17 03 84, johanna.winbladh@sverigesfolkhogskolor.se, eller Lars-Göran Karlsson, 08-17 03 89, lars-goran.karlsson@sverigesfolkhogskolor.se.

Om parallella seminarier

De parallella seminarierna ges två gånger, en gång kl 11.00 och en gång kl 13.30. Du kan alltså delta vid två olika seminarier. Vid anmälan väljer du vilka du är intresserad av i prioriterad ordning. Vilka seminarier du fått plats på ser du på Min sida i Folkhögskoleforums mobilwebb, som du får tillgång till efter anmälan.