• Sök

Folkhögskolans pedagogik för demokrati och delaktighet – praktiska exempel

Att arbeta med demokrati på folkhögskola är en självklarhet, men hur iscensätts det i praktiken? Två praktiska exempel kring demokratiarbete på folkhögskola utifrån perspektiven hälsa samt demokrati i lokalsamhället.
Uppdaterad: 29 oktober 2018

Tid och lokal

Förmiddag kl 11.00 i Björkö.
Eftermiddag kl 13.30 i Essingesalen.

Innehåll

Belysning av demokratiarbetet i praktiken, utifrån två teman inom hälsa och lokal politik.

Jessica Lilja och Per-Arne Swanolf  från Karlskoga folkhögskola (hälsa) och Johan Andersson från Hagabergs folkhögskola (lokal politik) ger exempel på konkreta tips och möjliga utvecklingsvägar.

Kontakt

Vid frågor kring seminariet, kontakta Ambika Hansell Ek, ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se, 08-17 03 83.

Om parallella seminarier

De parallella seminarierna ges två gånger, en gång kl 11.00 och en gång kl 13.30. Du kan alltså delta vid två olika seminarier. Vid anmälan väljer du vilka du är intresserad av i prioriterad ordning. Vilka seminarier du fått plats på ser du på Min sida i Folkhögskoleforums mobilwebb, som du får tillgång till efter anmälan.