• Sök

Folkbildningens forskningsdag 2018

Välkommen till en arena där praktiskt verksamma inom folkbildningen möter forskare! I år har forskningsdagen tema "Folkbildning som medborgarskapande. Om avmakt, motmakt och medmakt".
Uppdaterad: 24 januari 2019

Ladda ner inbjudan och program här. (pdf)

Lokal: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N
Tid: Måndagen den 22 oktober 2018, 9.30 – 16.30
Kostnad: 600 kr för icke medlem, 400 kr för enskild medlem i Föreningen för folkbildningsforskning
Anmälan: Anmäl dig via webbformulär här.
Arrangörer: Föreningen för folkbildningsforskning, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, m fl
Kontakt: kenneth.abrahamsson1@gmail.com

Vi riktar oss till företrädare för studieförbund, folkhögskolor, bibliotek och andra arenor i det civila samhället. Årets konferens handlar om folkbildning som medborgarskapande och om några av utmaningarna folkbildningen möter inför framtiden. Demokratin och allas fulla delaktighet hotas genom strukturella hinder, segregation, diskriminering, populism och en växande främlingsfientlighet. Hur kan folkbildningen medverka till att ändra strukturer och maktordningar i samhället? Vad betyder #MeToo-rörelsen och ett ökat intresse för genus och normkritiska perspektiv? Vad har vi lärt oss av demokratiinitiativet ”Vi måste prata” som genomförts med stöd av Studieförbunden och Sveriges folkhögskolor? Vilken roll kan FN:s Globala hållbarhetsmål i folkbildningens framtidsskapande?

Hur kan den fria och frivilliga folkbildningen verka på vuxenutbildningens nya marknad? Kan vi värna folkbildningsanslaget utan att bli alltför styrda av statens resultatkrav och behovet av indikatorer? Vad säger Statskontorets utvärderingar av folkbildningen? I år fyller svensk folkhögskola 150 år – vad betyder idéarvet för framtiden? Hur kan utvecklingsarbetet inom folkbildningen stärkas? Vad sker på lokal nivå?

Föreningen för folkbildningsforskning vill stimulera forskare och praktiker till ett utbyte som bygger på en ömsesidig dialog och en respekt för varandras kunskaper och perspektiv.

Program

Samtalsledare: Kenneth Abrahamsson och Ambika Hansell Ek

09.30 Ankomst och registrering
10.00 Välkomnande och öppning
Monica Widman-Lundmark, ordförande Föreningen för folkbildningsforskning
10.20 Folkhögskolan 150 år – Om bildning och kultur i samhällsförändringen
Eva Önnesjö, medredaktör årsboken Folkhögskolan 150 år
10.40 Folkbildning som ortens röst? Om lokal organisering
Nazem Tahvilzadeh, forskare, KTH
11.10 Vad betyder #MeToo för folkbildningen?
Berit Larsson, fil.dr. i genusvetenskap och folkhögskollärare Kvinnofolkhögskolan
11.40 Vi måste prata – från idé till praktik
Kristina Persson, grundare av Global Utmaning samt initiativtagare till #ViMåstePrata
12.00 Lunch
12.45 Kunskapsbehov inför nästa folkbildningsproposition
Bildningsideal, idéburna innovationer, tillit eller nya indikatorer?
Erik Amnå, professor ORU och tidigare demokratiutredare, Maria Graner, generalsekreterare Folkbildningsrådet, Malin Lindberg, bitr. professor Luleå tekniska universitet, Ola Segestam Larsson, forskare Ersta Sköndal Högskola
Kommentarer: Gerhard Holmgren, organisationschef Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden
Samtalsledare: Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik Linköpings universitet
13.45 Parallella sessioner – Folkbildning, samhällsengagemang och makt
A1 Höj rösten! Ungdomars samhällsengagemang
Erik Amnå, professor ORU
A2 Folkbildning och politiker – nya mönster i gamla strukturer
Henrik Nordvall, docent och föreståndare Mimer, LiU
A3 Inkluderande folkhögskola för unga vuxna med högfungerande autism
Joel Hedegaard och Martin Hugo, forskare Encell, JU
A4 Studiecirklar som vardagens medborgarskap? Ett deltagarperspektiv
Annika Pastuhov, forskare LiU
14.30 Utvecklingstorget och fika
Aktuellt: Folkbildningsrådet, Studieförbunden och Sveriges Folkhögskolor
Exempel på folkbildningens utvecklingsprojekt – Nordicbildung- nordisk tankesmedja
15.00 Parallella sessioner – Hur kan forskning bidra till utveckling
B1 ABFs arbete med folkbildning och forskning - exemplet migration
Monica Widman-Lundmark, ABF samt Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt, professorer Linköpings Universitet
B2 Kulturell bildning i folkhögskolans regi – exemplet estetiska profilkurser
Henrik Fürst, universitetslektor UU, Sanna Levelius, Lärare Nordiska folkhögskolan, Kungälv och Erik Nylander, universitetslektor LiU
B3 Skärningspunkten mellan forskning och praktik. Ett doktorandsamtal.
Maria Arriazza Hult, Filippa Millenberg, Johanna Mufic och Tobias Karlsson, doktorander LiU
B4 Innovation och ideologi i idéburna organisationer
Malin Lindberg, LTU och Ola Segnestam Larsson, ESH
15.45 Folkbildningsmakt inför 2030 – ett samtal om FN:s globala hållbarhetsmål
Föreningens ordförande Monica Widman Lundmark samtalar med Kristina
Persson, grundare av Global utmaning och Lotta Tomasson, kommunikationsstrateg Vetenskap&Allmänhet och företrädare för Agenda 2030-delegationen.
16.30 Avslutning och mingel