• Sök

Fortbildning i mänskliga rättigheter och demokrati

De senaste årens ifrågasättande av demokratiska värderingar och alla människors lika värde har skapat ett behov av ökad kunskap om vad mänskliga rättigheter är och hur de hänger ihop med den demokratiska idén. Under 2019 erbjuder FSO i samarbete med Ordfront 10 nya fortbildningstillfällen för folkhögskolepersonal.
Uppdaterad: 23 maj 2019

Goda kunskaper i vad mänskliga rättigheter är, var de kommer ifrån, hur rättighetsregelverket ska tolkas och principer användas, är avgörande för att möta människor på ett rättighetsbaserat sätt – och för att kunna argumentera mot icke-demokratiska synpunkter.

För att stärka lärare, skolledning och annan personal på folkhögskolorna erbjuder FSO och Ordfront fortbildningar i mänskliga rättigheter och demokrati.

Tio fortbildningstillfällen finns att boka under 2019, först till kvarn gäller. Kontakta Lina Remnert, lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se för anmälan samt mer information. 

Inbjudan, anmälan och kursinnehåll