• Sök

Folkbildningsideologi och samtida utmaningar – en kurs för skolledare i folkhögskolan 7,5 hp

I en tid av snabb förändring och utveckling blir det viktigt att kunna orientera sig och formulera vad som är folkhögskolans unika kärnvärden och specifika folkbildningsprofil inom det svenska utbildningslandskapet. Hur bygger vi fortsatt en folkhögskola förankrad i folkbildningens idéhistoria som också hanterar samtidens och morgondagens bildnings- och utbildningsbehov?
Uppdaterad: 27 maj 2019

Anordnare

Linköpings universitet i samverkan med Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI).

Innehåll

Denna fortbildning för rektorer och skolledare ger en fördjupad kunskap kring folkhögskolornas framväxt, organisation, uppdrag och mål med fokus på dess ledning. I kursen diskuteras den politiska dimensionen av rektorsrollen idag och utbildningsformens behov av att sätta sin egen dagordning.

Folkhögskolans plats i det större utbildningslandskapet utgör också del av kursinnehållet. Utifrån aktuell forskning problematiseras folkhögskolans ideologi, utbildningsrationalitet och legitimitet.

I kursen diskuteras huruvida folkbildningens idéer och värden pekar ut någon särskild riktning vad gäller synen på verksamhetens organisation, dess innehåll och form, personal och deltagare samt dess relation till samhälleliga förändringsprocesser.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 30 augusti 2019. Anmäl dig via detta webbformulär. Välkommen med din anmälan!

Mer om utbildningen

Läs mer om fortbildningen här (pdf) >

Frågor om kursen ställs till:

Eva-Marie Harlin, eva-marie.harlin@liu.se
Heli Nordberg Lindell, heli.lindell@sverigesfolkhogskolor.se