• Sök
Lärarna Marina Johansson och Martin Wikström sittande i en soffa.
Lärarna Marina Johansson och Martin Wikström samtalar om intrycken från första kurstillfället på fortbildningen Allmän kurs i utveckling.

Allmän kurs i utveckling

Allmän kurs i utveckling är en fortbildningskurs för erfarna lärare som undervisar på Allmän kurs på folkhögskola. Under kursen diskuteras bildning och lärande på en generell nivå, samtidigt som de deltagande lärarna får hjälp med att omsätta teorin i praktiken på sina egna folkhögskolor.
Uppdaterad: 5 augusti 2019

Gör en ansökan till kursomgången 2019/20

Skicka in din ansökan här »

Läs artiklar och se filmer om fortbildningskursen här.

Målgrupp

Erfarna lärare som undervisar vid Allmän kurs på folkhögskola.

Anordnare

Intresseorganisationerna RIO och OFI i samverkan med Örebro universitet.

Kursinformation och ansökan

Kursen innehåller tre träffar á tre dagar, förlagda på en folkhögskola. Erfarenhets- och kunskapsutbyte från föreläsningar och kurslitteratur varvas med gruppdiskussioner och workshops.

Läs mer om behörighet, ansökan, kostnader med mera under praktisk kursinformation.

Sammanfattning av kursinnehåll

Kursen innehåller metoder för att utveckla det pedagogiska arbetet. Möjlighet att arbeta tillsammans med andra lärare för att prova begrepp, teorier och modeller. Föreläsningar inom folkbildning, pedagogik och ungdomsforskning. Folkhögskolans pedagogiska historia, en fungerande undervisning, mångfaldsperspektiv, framtidens deltagargrupper och hur folkhögskolan ska möta dessa. Bedömning för lärande samt didaktiska synsätt om folkhögskollärares yrkespraktik i undervisning.

Läs mer detaljerad information om kursinnehållet här.

Kontakt

För frågor om kursens innehåll eller upplägg:

Johanna Winbladh
johanna.winbladh@sverigesfolkhogskolor.se
070-210 59 45

Ambika Hansell Ek
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se
08-17 03 83