• Sök
19 mars- 20 mars

Vestlunddagarna 2020

Välkommen till Vestlunddagarna den 19-20 mars 2020. Årets tema är "Bilder av makt och maktlöshet – Folkbildningens möjlighet att bidra till den samhälleliga gemenskapen".

Här är en länk till program och praktisk information (pdf).

Anmäl dig via denna länk.

Rubriker och föreläsare

Sanningens minut. Bernt Gustavsson, professor emeritus i pedagogik.

Varför är kvinnor vinnare i den nya utbildningsrevolutionen? Emma Leijnse, journalist och författare.

Hur främjar, förankrar och försvarar vi demokratin? Peter Örn, föreläsare och rådgivare.

Varför ökar antalet demokratiska länder som rör sig mot diktatur? Staffan I Lindberg, professor och statsvetare.

Hur ska vi förstå den demokratiska utvecklingen i Central- och Östeuropa? Li Bennich-Björkman, professor och statsvetare.

Är den kommande klimatanpassningen ett hot mot demokratin? Kåre Olsson, folkhögskollärare och folkbildare.

Finns det alternativa sätt att fatta beslut och lösa konflikter? Julia Ryberg, föreståndare på kväkarnas retreatgård Svartbäcken.

Den avsvalnade demokratin. Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap.

Denna gång håller vi till på Sigtuna folkhögskola. Det finns möjlighet att åka med chartrad buss till och från Cityterminalen.

Följ Vestlunddagarna på https://vestlunddagarna.org/