• Sök
12 december

FSO styrgruppsmöte

Styrgruppsmöte för Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, onsdagen den 12 december kl 13.00-16.00.

FSO arbetar på uppdrag av Sveriges 155 folkhögskolor som företräds av organisationerna RIO, Fhf och OFI. Organisationen leds av en styrgrupp bestående av arbetsutskotten för folkhögskolornas tre olika intresseorganisationer. 

Läs mer om FSOs styrgrupp här.

Läs mer om FSO här.