• Sök
23 maj

Folkhögskolan 150 år: Ett avstamp för vidare folkhögskoleforskning

I år är det 150 år sedan de första folkhögskolorna etablerades i Sverige. Folkhögskolornas organisationer vill med detta seminarium uppmärksamma jubileumsåret genom att rikta ljus mot behovet av stärkt folkhögskoleforskning.

Ladda ner inbjudan och program här. (pdf)

Trots att det råder enighet om att folkhögskolan är en egen utbildningsform, präglad av en särskild pedagogisk praktik, är den forskningsbaserade kunskapen på området högst begränsad. Inom den utbildningsvetenskapliga forskningen riktas intresset framförallt mot barn- och ungdomsskolan. Vi vill med detta seminarium uppmärksamma folkhögskolans jubileumsår genom att rikta ljus mot behovet av stärkt folkhögskoleforskning.

Föreningen för folkbildningsforsknings Årsbok 2018

Seminariet inleds med kortare föredrag av ett antal kapitelförfattare som medverkat i Föreningen för folkbildningsforsknings Årsbok 2018 som särskilt uppmärksammar folkhögskolan och dess jubileum. Utifrån arbetet med årsboken, som 28 forskare och folkhögskoleverksamma bidragit till, reser vi tankar om hur forskningen om folkhögskolan kan utvecklas.

Möjlighet till forskarutbildning på arbetstid

En idé, som Mimer och folkhögskolans företrädare förordat, är att ge lärare inom folkhögskolan samma möjlighet till forskarutbildning på arbetstid som lärare inom andra utbildningsformer. Om detta och andra framåtblickande tankar om forskning och folkhögskola kommer vi att samtala om på seminariet den 23 maj.

Varmt välkomna!


Anmälan

Seminariet är gratis men förutsätter föranmälan. Antalet platser är begränsade och förtur ges till de först anmälda. Anmälan senast den 16 maj via denna länk https://response.questback.com/folkbildningsrdet/150

Datum och tid: onsdag den 23 maj 2018, kl 13.30 – ca 18.00
Plats: Folkbildningsrådet, Rosenlundsgatan 50, Stockholm.
Kontaktperson: Annika Pastuhov, Mimer, Linköpings universitet, annika.pastuhov@liu.se.

Program

13.30 Start med kaffe och kaka
14.00 Seminariet öppnas
Annika Pastuhov, FD i pedagogik, Mimer, Linköpings universitet hälsar välkommen.
14.10 Folkhögskolan 150 år – Föreningen för Folkbildningsforsknings Årsbok 2018: En källa för fortsatt forskning
Ann-Marie Laginder, docent i pedagogik, medredaktör för Föreningen för folkbildningsforsknings årsbok.
14.30 Mot en ökad mångfald och tillgänglighet – om folkhögskolornas utveckling i modern tid
Signild Håkansson, tidigare handläggare av folkhögskolefrågor på Folkbildningsrådet.
15.00 Folkhögskolans samtidshistoria: Deltagare och kursutbud 1997 – 2016
Erik Nylander, universitetslektor i pedagogik, Linköpings universitet, och Tomas Östlund, uppföljning och statistik, Folkbildningsrådet
15.30 Paus
15.45 Folkhögskolan – en samtida bildningsväg för svenska riksdagsledamöter?
Henrik Nordvall, biträdande professor i vuxenpedagogik, och Charlotte Fridolfsson, docent i statsvetenskap, båda verksamma vid Linköpings universitet
16.15 Kursutveckling inom folkhögskolan: fyra exempel på didaktisk innovation
Anders Hallqvist och Eva-Marie Harlin, universitetslektorer i pedagogik vid Linköpings universitet och ansvariga för folkhögskollärarutbildningen.
16.45 Mingel med snacks och dryck.
17.15 Panelsamtal: Framåtblickar – forskningsbehov och forskarskola för folkhögskolan
Maria Graner, generalsekreterare, Folkbildningsrådet,
Gerhard Holmgren, kanslichef, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Ingela Zetterberg, förbundsordförande, Folkhögskollärarna
Henrik Nordvall, föreståndare, Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning
Samtalsledare: Kenneth Abrahamsson, docent i pedagogik, Föreningen för folkbildningsforskning
18.00 (ca) Slut

Arrangörer: Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning vid Linköpings universitet, Föreningen för folkbildningsforskning, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI), Folkhögskollärarna och Folkbildningsrådet.