• Sök
19 september

Folkbildningens forskningsdag 2019

Folkbildningens forskningsdag är en arena där praktiker inom folkbildningen möter forskare genom föreläsningar och seminarier. Under dagen synliggörs relevant och nutida forskning samt framtida forskningsbehov i ljuset av den omfattande och mångfacetterade verksamhet som inryms i folkbildningen.

Folkbildningen bidrar genom sina olika verksamheter till att skapa arenor för demokrati och medborgabildning. Årets forskningsdag vill lyfta fram de olika didaktiska och pedagogiska kunskaper som genereras i och utgår ifrån mötet mellan olika målgrupper, i synnerhet målgrupper som löper risk för ett samhälleligt utanförskap. 

Vi välkomnar alla som verkar inom folkbildningen, forskare och andra intresserade.

Tema: Den lärande folkbildningen - gemensamma kunskapsbyggen
Lokal:
ABF-huset, Sveavägen 41 Stockholm
Tid: Torsdagen den 19 september, klockan 10.00-15.30
Kostnad: 650 kronor
Anmälan: Anmäl dig via webbformulär här senast den 5 september
Arrangör: Föreningen för folkbildningsforskning 
Kontakt: ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se

Fullständigt program samt inbjudan.