• Sök
26 april

Bokrelease: Folkhögskolan 150 år

Folkhögskolan 150 år - Föreningen för folkbildningsforsknings Årsbok 2018. År 2018 har svensk folkhögskola verkat i 150 år. Föreningen för folkbildningsforskning ägnar därför hela Årsboken 2018 åt folkhögskolan.

Bokrelease: Folkhögskolan 150 år
Föreningen för folkbildningsforsknings Årsbok 2018

År 2018 har svensk folkhögskola verkat i 150 år. Föreningen för folkbildningsforskning ägnar därför hela Årsboken 2018 åt folkhögskolan, med fokus på den moderna historien från 1968 och framåt. Tjugoåtta forskare och folkbildare speglar folkhögskolans mångfald och förändring över tid.

Torsdagen den 26 april 14.00 – 16.00 (efter föreningens årsstämma) på Folkbildningsrådet, Rosenlundsgatan 50, Stockholm.

Program
• 14.00 Föreningen bjuder på jubileums- och releasetårta.
• 14.30 Bokens redaktörer, Ann-Marie Laginder, Eva Önnesjö, Irma Carlsson och Erik Nylander introducerar bokens innehåll.
• 15.00 Berit Larsson, forskare, initiativtagare och lärare på Kvinnofolkhögskolan, presenterar sitt bidrag i boken. Med utgångspunkt från Kvinnofolkhögskolans drygt trettioåriga historia diskuterar hon hur själva namnet Kvinnofolkhögskola lett till interna debatter om tolkningar av begreppet ”kvinna”, och frågor om inkludering och exkludering. Verksamma inom svensk folkbildning måste idag förhålla sig till kulturell, social och politisk mångfald, till utanförskap, stigmatisering och marginalisering, på ett sätt som aldrig tidigare behövts. Det väcker frågor om förståelsen av bildning, mötet med den andra och det hon benämner närvarons didaktiska dimension.
• 15.45 Öppen frågestund.

Välkomna!