• Sök

Projekt

FOLAC har ambitionen att delta i projekt som främjar folkhögskolornas internationella intressen.
Uppdaterad: 23 januari 2017

Pågående projekt

Implementing OED
FOLAC deltar som partner i ett projekt lett av EAEA om hur metoder för aktivt medborgarskap, ”empowerment” och mångfald kan användas på policynivå och av vuxenutbildningsorganisationer. Arbetet är en utveckling av projektet OED. 16 andra europeiska organisationer deltar. 

Nordens folkhögskolor för Agenda 2030
Folkhögskoleföreningarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige genomför ett gemensamt projekt om folkhögskolornas roll i arbetet med den nya hållbarhetsagendan, Agenda 2030.

AE PRO
AE-PRO är ett europeiskt projekt för att bygga nätverk och utveckla fortbildning för unga folkbildare i Europa. FOLAC är en av sju partners i detta projekt som leds av EAEA.

 

Avslutade projekt

Glokala omställningscentra

OED

Inkludera Mera