• Sök

Vilka organisationer kan söka bidrag?

Det beror på vilken bidragsgivare man avser att söka bidrag ifrån.
Uppdaterad: 14 januari 2019

 I de flesta fall kan alla folkhögskolor söka bidrag, i vissa fall ska den ansökande organisationen vara en ideell förening eller stiftelse.

I något fall måste man vara en del av en offentlig förvaltning.

I de fall skolan har landsting, region eller kommun som huvudman men vill söka bidrag från en organisation där bara ideella föreningar och stiftelser är kvalificerade att söka, finns möjligheten att bilda en förening genom personal och deltagare.

Se vidare under respektive bidragsgivare.