• Sök

Opinionsbildning och informationsspridning i Sverige

Många bidragsgivare kräver att skolan genomför informations- och/eller opinionsinsatser som en avslutande aktivitet.
Uppdaterad: 14 januari 2019

Gör en noggrann planering även av den delen av projektet redan från början. Mot slutet av ett projekt, särskilt om det har innefattat en längre vistelse i utlandet, går luften lätt ur deltagarna. Är man inte väl förberedd på den avslutande delen blir den lätt lidande.

Tänk på att folkhögskolorna är en nationell infrastruktur som gör det lätt för oss att nå ut. Från Forum Syd finns även möjlighet att söka bidrag för informationsprojekt.