• Sök

Är vi en projektskola?

Folkhögskolorna har en stor fördel jämfört med andra, ofta mindre föreningar, som driver internationella projekt. Vi har redan en stark organisation med kunskap och erfarenhet av att planera, strukturera och organisera. Det finns en administration och ledning. Det finns en stor kunskap om omvärlden hos skolans lärare. Vi har ofta deltagare från andra kulturer med stor kunskap och erfarenhet. Sist men inte minst; det finns ofta ett internationellt intresse och engagemang hos skolans personal.
Uppdaterad: 14 januari 2019

Checklista 1: Frågor som rör intresset att genomföra ett projekt.

Våra deltagare kommer från många olika länder                        Ja ☐ nej ☐

Hos oss finns det kurser som kan utvecklas genom att

skolan knyter kontakter med likasinnade på andra håll.             Ja ☐ nej ☐

Hos oss finns det en önskan hos våra lärare och deltagare

att utforska internationella frågor.                                               Ja ☐ nej ☐

 

Checklista 2: Klarar vi av det?

Hos oss finns det personal som vill ta på sig rollen som

projektledare/projektkoordinator.                                                   Ja ☐ nej ☐

Hos oss kan tid för en projektledare/koordinator

inrymmas i en tjänst.                                                                     Ja ☐ nej ☐

Hos oss kan skolans administration vara en resurs i projektet.    Ja ☐ nej ☐

 

Checklista 3: Finns bidragsmöjligheter? Vilket projekt är vi?

Jag kan hitta en bidragsgivare vars intentioner någorlunda

stämmer överens med vår idé.                                                Ja ☐ nej ☐

Vi uppfyller kriterierna för att få söka bidrag.                           Ja ☐ nej ☐

Vi kan leva upp till kraven på egeninsats.                                 Ja ☐ nej ☐

 

Ett sammanfattande råd innan ni ger er in i internationell projektverksamhet är att ni tänker långsiktigt och ser det som en del av skolans utvecklingsarbete.